Korytem protéká tak málo vody, že vodohospodáři zakázali počínaje čtvrtkem 19. července její odebírání nejen z Lomnického potoka, ale i z dalších toků v jeho povodí. A to Dražovského potoka, Mlýnského potoka, Teleneckého potoka a přítoků. Nádrž Stanovice, jejímž je Lomnický potok přítokem, je zásobárnou pitné vody pro Karlovy Vary a nejbližší okolí.

„Takzvané opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka vydal vodoprávní úřad Magistrátu města Karlovy Vary a vstoupilo v platnost od čtvrtka 19. července. Týká se zákazu odběrů povrchové vody z uvedených vodních toků, podobné bylo vydáno i v loňském roce,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Vodu z Lomnického potoka i dalších toků v jeho povodí tedy nelze odebírat například na zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo umývání automobilů a další podobné činnosti.

Vodoprávní úřad karlovarského magistrátu konal poté, co dostal informaci od správce povodí, tedy státního podniku Povodí Ohře, o hydrologickém suchu v povodí Lomnického potoka. „Správce povodí uvádí, že na výše uvedených vodních tocích došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku. Na základě zkušeností z předchozích let Povodí Ohře předpokládá trvání snížené vodnosti uvedených toků do konce října. Pokud podmínky umožní odvolání případných omezení či zákazu dříve, správce povodí podá k tomuto kroku podnět,“ uvedla za vodoprávní úřad Petra Szabo.

Karlovarský vodoprávní úřad je v regionu zatím jediným, který odběr povrchových vod zakázal. „V Chebu zatím zákaz odebrání a používání povrchových vod neplatí a ani se o něm v tuto chvíli neuvažuje,“ sdělila mluvčí města Simona Liptaková.

Obdobná situace je na Sokolovsku. V Sokolově zákaz odebírání povrchových vod letos zatím nevyhlašovali. Naposledy úředníci Odboru životního prostředí podobné opatření vyhlásili v roce 2015.