K této platbě se většinou přidává i poplatek za psa. Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný 30. června a činí 500 korun na osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci a 700 korun za nemovitost pro rekreanty. Poplatek je splatný jednorázově a je možné jej uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Děpoltovice, v Obecní knihovně Děpoltovice, nebo na účet obce 16228341/0100. Jako variabilní symbol uvádějte vždy popisné nebo evidenční číslo a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.