V současnosti je zřizovatelem osmi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury. Jsou v nich umístěny nejenom cenné umělecké sbírky, ale také nejrůznější předměty a knihy, které vypovídají o historii našeho regionu a životě jeho obyvatel.

Podle Daniely Seifertové, náměstkyně hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, na řadě míst panuje stavební ruch anebo se na příchod řemeslníků připravují.

Jednou z příspěvkových organizací, kterou čekají velké investice za zhruba 18 milionů korun, je Muzeum Sokolov. „Aktuálně pracujeme na obnově zámeckého sklepení, jež se v budoucnu stane v podstatě klenotnicí. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout unikátní zlatý poklad z druhé poloviny 19. a začátku 20. století, který byl náhodně objeven v roce 1994, a také nově odkryté základy starobylé vodní tvrze ze 13. století. Úprav se dočká i venkovní prostranství. Zrekonstruované prostory by se mohly zájemcům otevřít příští rok v září,“ uvedla Seifertová. „V lednu připravujeme výběrové řízení na pořízení inventáře, tedy vitrín, nábytku a hlavně figurín, které budou součástí expozice,“ doplnil ředitel Muzea Sokolov Michael Rund. Jak dodal, díky kraji proběhla i pátá etapa stavební rekonstrukce poloviny prvního patra zámku a postupně se obnovují i expozice.

Ani v Karlových Varech a v Ostrově se stavebníci a řemeslníci nezastaví. „Ve výstavních prostorách Galerie umění Karlovy Vary proběhla výměna osvětlení za 500 tisíc korun a naplánována je i instalace nového úložného systému depozitáře s posuvnými rošty za 680 tisíc korun. V ostrovském letohrádku pak dokončujeme opravu oken včetně obnovení těsnění za 150 tisíc korun,“ poznamenala Seifertová.

Velká investice čeká Krajskou knihovnu Karlovy Vary, kde se připravuje stavba nového depozitáře za zhruba 120 milionů korun.

„Předpokládáme, že k zahájení stavebních prací by mohlo dojít v polovině příštího roku. Nová budova by měla být třípodlažní a plně bezbariérová. Kromě skladovacích prostor v ní bude umístěno například i datové úložiště, serverovna, badatelna, digitalizační pracoviště či restaurátorská dílna,“ upřesnila Seifertová.

Ve znamení velkých oprav se ponesou následující roky i v Muzeu Cheb. „Instituci čeká rekonstrukce teplovodního vytápění a položení nové elektroinstalace za 6,8 milionu korun. Za zhruba 1,6 milion korun pak dojde k zavedení kompletní datové sítě do expozičních a výstavních prostor a na to naváže instalace moderního osvětlení za 4,8 milionu korun. Postupné technické zhodnocení budovy muzea vede k jedinému cíli, a sice k přípravě nové expozice, na jejíž řešení bude zpracován architektonický projekt,“ konstatovala Seifertová.

Po dobu rekonstrukce Muzea Cheb budou jeho prostory pro veřejnost uzavřeny. Aktuální informace o postupu pracích pak bude možno najít na internetových stránkách muzea.

Další významnou investicí je rekonstrukce historického hrázděného statku v Milíkově, ve kterém chce kraj zřídit etnografickou expozici. Náklady na opravu a zpřístupnění této jedinečné kulturní památky dosáhnou 24,5 milionu korun. Stavbaři převzali objekt začátkem září letošního roku a práce by měli dokončit v roce 2021.