I v největší střední škole, v sokolovské integrované střední škole technické a ekonomické (ISŠTE). Největší investiční akcí je rekonstrukce elektroinstalace v posledním ze tří pater původní školní budovy. „Jde o přízemí, které dostane úplně nový elektrický kabát, včetně nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů a přístrojů. Jde o investici ve výši 2,3 milionu korun. K tomu podlahové krytiny za 100 tisíc. Úpravy elektroinstalace se dočkalo i nejvyšší patro, kde je pět učeben IT a dvě dobře vybavené laboratoře pro výuku IT. Došlo nejen k rozšíření pozic pro umístění PC, ale i rekonstrukci podlahových krytin,“ řekl ředitel ISŠTE Pavel Janus. Studenti se pak mohou těšit na nový nábytek v některých učebnách. Škola také nakoupila novou výpočetní techniku za milion korun.

„Další investicí je nákup nábytku a zařízení v projektu Zůstaňte s námi po škole ve výši 150 tisíc pro posílení prostředí pro relaxaci a čtenářské dovednosti. „V pátek proběhne první projektová partnerská schůzka v Chemnitz, kdy dojde k odsouhlasení pro nákup 3D technologií za 1,8 milionu korun. Vznikne tak nová moderní učebna 3D projektování a modelování pro podporu strojních a stavebních oborů. Jedná se o zásadní posun v přípravě žáků pro tuto oblast,“ doplnil Janus. Škola investovala i do malování a zlepšení hygienických podmínek. Na řadu přišla i obměna květinové výzdoby ve společných prostorách i na toaletách.
Velkou úpravou prochází také školy na Chebsku. Konkrétně v Chebu se zatepluje základní škola na sídlišti Skalka. Na realizaci této investiční akce za 35 milionů se městu podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 14 milionů korun.

„Součástí investice je například zateplení fasády a střešního pláště, výměna původních oken, optimalizace otopné soustavy nebo vybudování větracího systému s rekuperací, který zajistí obměnu vzduchu v učebnách. Klasické větrání prostřednictvím otevírání oken totiž pravidla pro získání dotací neumožňují,“ uvedl místostarosta Zdeněk Hrkal.

Realizace projektu je rozložena do dvou let. S jejím dokončením se počítá v říjnu příštího roku. „Projekt je takto rozložen proto, aby stavební práce co možná nejméně ovlivnily chod školy. Práce, které by nejvíce rušily výuku, jsou naplánovány na období letních prázdnin,“ vysvětlil starosta Antonín Jalovec.

Škola na Skalce je jednou ze dvou městských škol, které ještě nejsou zatepleny. Tou poslední je základní škola na sídlišti Zlatý vrch. Její zateplení se už projektově také připravuje.
Střední zemědělská škola v Dalovicích vylepšuje prostředí pro studenty každým rokem. Tento rok za pomoci dotačního titulu Ministerstva zemědělství nakoupila nové zemědělské stroje a traktor. „Dotace činila dva miliony korun. Stroje jsou nutné k vyučování praktických oborů. Traktor byl zakoupen proto, aby žáci mohli absolvovat řidičský kurz této skupiny pod záštitou školy v rámci vyučování,“ informoval ředitel Zdeněk Perlinger.

Ve škole dále rozšiřují botanickou zahradu, která umožňuje více příkladné výuky.