„Soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií. Kategorie A1 je určena pro děti ve věku 6 až 10 let, které rády zpívají, ale zpěv nestudují. V kategorii A2 budou zpívat děti stejné věkové kategorie, které se věnují hlasové výchově. Kategorie B pro chlapce a děvčata ve věku 11 až 15 let je určena těm, pro které je zpěv spíše zábavou a zájmem,“ uvedl Alois Ježek, ředitel Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka, které je pořadatelem soutěže.

Její závěr bude patřit kategoriím C1 a C2, v níž soutěží zpěváci ve věku 11 až15 let, kteří se věnují sólovému zpěvu na Základních uměleckých školách. V kategorii C1 se představí soutěžící se třemi písněmi nebo ve volné skladbě, například s operní árií.

„Vzhledem k tomu, že mnozí z těchto starších soutěžících mají velký vztah k taneční a populární písni, je v Karlovarském skřivánku připravena kategorie C2, kdy každý zazpívá nejdříve národní píseň bez mikrofonu a jako druhou populární píseň na mikrofon s doprovodem klavíru nebo na připravený zvukový základ písně,“ poznamenal Ježek.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové, primátora města Karlovy Vary Petra Kulhánka a ředitele Českého rozhlasu Plzeň Zdeňka Levého. „Výkony hodnotí odborná porota, ve které se setkáme s významnými osobnostmi, většinou pěvci nebo hlasovými pedagogy z českých konzervatoří. Budou jimi Brigita Šulcová, Daniela Štěpánová-Šimůnková, Blanka Morávková, Jarmila Chaloupková, operetní pěvec Jan Ježek a muzikálový pěvec Josef Štágr,“ dodal Alois Ježek.

Soutěž trvá od pondělí 26. března do středy 28. března v aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve Šmeralově ulici. Je veřejně přístupná, bez vstupného.