V Karlovarském kraji zaznamenávají skautská střediska už třetím rokem nárůst mladých členů o dvacet procent.

Rodiče, kteří se rozhodnou své děti dát do skautu, oceňují zejména možnost trávení volného času dětí v přírodě. „Za stále vzrůstajícím zájmem o skaut vidíme také to, že neustále držíme krok s dobou," řekl starosta Junáka českého skauta Josef Výprachtický. „Skautské hnutí je zde více než sto let a neustále se proměňuje. V uplynulých letech jsme inovovali náš program tak, aby byl blízký současným dětem." Navíc mladí lidé skauting spojují s obecnými pojmy, jako je slušnost a čestnost. V Karlovarském kraji navštěvuje Junáka něco málo přes čtyři sta dětí a jejich věk se neustále snižuje. Nejvíce přibývá dětí ve věku šest a sedm let. A co víc, zvyšuje se počet dětí, které se daří u skautingu udržet. Lákadlem je podle vedoucího chebského střediska Jana Bednáře spousta zajímavých akcí, které skauti pro své děti pořádají. „Uplynulý rok nám přinesl celou řadu zajímavých poznání, zkušeností, dobrodružství a aktivit," řekl. Ti starší se podívali dokonce i za hranice. „Do Polska se podívali tři skauti z Chebu, kteří se zúčastnili středoevropského setkání skautů. Tato akce má dlouholetou tradici a na všechny čekal bohatý program, poznávání nových míst a kultur a také navázání nových přátelství. Součástí byla také sociální pomoc v centru pro seniory ve Wroclawi," přiblížil.

Skauti v Karlovarském kraji doufají, že stále rostoucí zájem se podaří udržet. „Přál bych si, aby nám i nadále fungovala vzájemná spolupráce a podpora, díky nimž předáváme skautské myšlenky, zkušenosti a radost dětem. K tomu nám pomáhá i podpora různých institucí. Naši činnost podporuje například město Cheb, které výrazně pomáhá naší činnosti," dodal.