Desítky věnců byly položeny před památník a s nimi lidé před ně klekali, aby v duchu vzpomněli na oběti minulého režimu.

Na letošním, 29. ročníku Jáchymovského pekla měli lidé neobvyklou příležitost setkat se s bývalými muži a ženami určenými k likvidaci. „Už jich mezi námi moc nezbývá. V naší pobočce je těch, kteří mohou povyprávět o práci v jáchymovském podzemí, už jenom několik. Jsou to Jaroslav Cibulka, Ludvík Florián, Zdeněk Mandrholec, František Průha a Rudolf Rudolf,“ řekl Luboš Modrovič z Konfederace politických vězňů.

Část vězňů strávila dlouhé roky na těžbě uranové rudy v nelidských podmínkách právě v útrobách jáchymovských lágrů.

Mše, která předcházela vzpomínání u památníku, se konala za účasti Mons. Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského a prezidenta Diecézní charity Plzeň.

Koncerty, dobové oblečení i ukázky dravců oficiálně zahájily již 112. lázeňskou sezonu
Koncerty, dobové oblečení i ukázky dravců zahájily již 112. lázeňskou sezonu