To se stalo malířce Doris Windlinové. Právě její spor, kdy ji strážníci upozornili na to, že malování na kolonádě bez řádného povolení je zakázáno a pod hrozbou pokuty ji musela opustit, byl impulsem pro happening. Malířky se zastal opoziční zastupitel Jiří Kotek (ALTERNATIVA). Podle něj jde o skandální chování strážníků. „Jsem v Karlových Varech zastupitelem, tedy jsem zvoleným zástupcem veřejnosti v samosprávě města. Znám Vyhlášku o záboru veřejného prostranství i zákon a vy jste je neporušila. Pro vás proto neplatí žádné finanční závazky, hrozby platby právníka či pokuty," napsal umělkyni Kotek a pozval ji zpět do Karlových Varů. Celá záležitost jej pak vyburcoval k uspořádání protestu.

Na Mlýnské kolonádě zastupitel uvedl, že účelem happeningu je jednak protestovat proti přístupu města a městské policie, která umělce z ulic vykazuje, jednak je i povzbudit, aby do Karlových Varů přijížděli. Postup města považuje Kotek za šikanu bez opory v zákoně. Primátor Kulhánek (KOA) se malířce omluvil v otevřeném dopise. Vysvětlil jí ale, že byť je to absurdní, jednali strážníci podle zákona. „Hledáme dostupné cesty k řešení tak, abychom neomezovali svobodnou tvorbu malířů či fotografů a k těmto situacím do budoucna už nedocházelo," zdůraznil primátor.

Zastupitele Jiřího Kotka přišli na kolonádu podpořit Doris Windlinová a další umělci. „Když jsem chtěl na kolonádě hrát na housle, zakázali mi to s tím, že by hudba mohla ohrozit průběh lázeňské léčby," uvedl houslista Georgi Milev. „Akce měla upozornit na tristní stav fungování samosprávy v oblasti aplikace práva do všedního života občanů města i jeho návštěvníků. Vyhláška o záboru veřejného prostranství jasně definuje případy záboru, malování umělecké ani rekreační v něm uvedeno není. Ani další zákony tuto problematiku ve vztahu k malování ve veřejném prostoru neomezují," uzavřel záležitost Kotek.