Jak se vyjádřil známý tachovský badatel František Soukup, rozvržením nové zeleně by mohly zaniknout poslední stopy po uložení rakví. Podle historických snímků byly rakve s ostatky obětí položené terasovitě těsně k tělesu mohyly. "Rakve jsou uložené pár centimetrů pod povrchem. Nedochoval se ani plán jejich rozmístění, žádný snímek z ukládání, detaily náhrobků, stěhování obětí na Mohylu, sázení růží a podobně," mrzí Františka Soukupa.

Ovšem dva snímky, které se mu nedávno dostaly do rukou, ukazují náhrobky, které na Mohyle ještě v šedesátých letech byly. "Náhrobky byly pravděpodobně dřevěné, a když uhnily, prostor nad rakvemi zarostl." Terasy, pod nimiž jsou rakve, byly tehdy také osázeny růžemi.

"Podle mého názoru by mělo být místo, kde jsou rakve uloženy, opět vyznačeno. První řada uložených rakví je v terénu ještě dobře patrná," uvedl dále Soukup a dodal, že tachovský Klub hledačů HP Tachov je ochoten uložení rakví v terénu přesně vyznačit.

Zahradnické práce by měly podle starosty Ladislava Macáka začít na počátku dubna. "Čeká se na příznivější počasí. S panem Soukupem jsme se přímo na Mohyle sešli, o označení míst s uloženými rakvemi jsme hovořili," potvrdil starosta s tím, že prostor hrobů bude osázen květinami. "Také tento prostor označíme a ohraničíme, aby na pietní místo nikdo nevstupoval," dodal.

Popudem k rekonstrukci pietního místa byl havarijní stav sloupu, kvůli kterému byl přístup na památník uzavřen. Město se nakonec pustilo do rozsáhlejší rekonstrukce celého památného místa. Vedení města také zvažuje, že Mohylu bude monitorovat kamera. "Rekonstrukce ještě není dokončena, a už někdo rozbil jedno světlo, našly se poničené i další věci a všude spousta nedopalků. Proto budeme instalovat kameru," uvedl starosta.

Ostatky 232 obětí pochodu smrti z konce druhé světové války, který směřoval do koncentračního tábora Flossenbürg, byly na tachovskou Mohylu svezeny po skončení války z několika hromadných hrobů. Ty se nacházely na Tachovsku podél trasy pochodu smrti.