Na téměř čtyřkilometrové trase je připraveno 16 zábavných a poučných zastavení. Návštěvníci se z nich dozvědí informace o historii Kyselky a o vzniku bývalých lázní, které prochází stavební obnovou. Trasa vede z velké části po původních promenádách z doby Heinricha Mattoniho, kdy byly hojně využívány tehdejšími lázeňskými hosty a turisty.

Na významných zastávkách jsou tabule s informacemi o někdejších odpočinkových místech i historii přilehlých staveb. Autorem nápadu na vytvoření okružní naučné stezky, kterou provází skřítci coby součást tamních legend, je místní rodák a starosta Kyselky Aleš Labík. „Hlavním impulsem k vytvoření stezky byl rostoucí zájem návštěvníků o naši obec a s tím související hlad po informacích. K tomuto zájmu přispělo zejména otevření Mattoni Muzea, oprava rozhledny na Bukovém vrchu, ve velké míře televizní seriál Já, Mattoni a s tím související zájem o areál bývalých lázní v Kyselce a probíhající práce na obnově celého areálu,“ uvedl Labík.

Příběhy se skřítky sestavila z vyprávění pamětníků i pracovníků Mattoni Muzea Božena Turoňová, ředitelka vzdělávacího spolku Bludiště. Originální ilustrace ztvárnil mezinárodně uznávaný ilustrátor a grafik Oldřich Jelen. Inspirován příběhy o skřítcích objevujících se na stezce, vytvořil jedinečné komiksy, které humorným způsobem přitáhnou pozornost dospělých i dětských návštěvníků.

Právě díky humornému ladění příběhu se podařilo přenést podobu skřítků z doby minulé do akčního 21. století. Historické fotografie a údaje na informačních tabulích Mattoniho stezky poskytli historik Lubomír Zeman a místní rodák Ferdinand Holly.

Naučnou stezku vybudovala obec Kyselka, část nákladů pokryla dotace Karlovarského kraje v rámci podpory aktivit cestovního ruchu a na vznik stezky významně přispěla i společnost Karlovarské minerální vody.

„Těší mě, že vedle dlouhodobé podpory obnovy budov bývalých lázní a po velkém úspěchu Mattoni Muzea ve zrekonstruovaném Löschnerově pavilonu jsme se mohli podílet na realizaci dalšího projektu, který pomůže celkovému oživení tohoto jedinečného místa,“ konstatoval Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod.

V úterý 3. dubna bylo společně se stezkou otevřeno v nové, třetí sezoně také Mattoni Muzeum. U něho je poslední, šestnácté zastavení stezky. Po procházce stezkou o délce 3,6 km se tak mohou turisté osvěžit minerální vodou Mattoni v kavárně muzea a prohlédnout si jeho stálou expozici.

Ta nabízí řadu historických artefaktů i interaktivní prvky, které ocení nejenom děti. Na polovinu května chystá muzeum pro návštěvníky překvapení navazující na loňskou úspěšnou výstavu kostýmů ze seriálu Já, Mattoni.