Zastavování lidí na ulici nebo zvonění u dveří bytů skončí 1. dubna. To ve městě začne platit nový tržní řád, který podomní a pochůzkový prodej zakazuje. „Reagovali jsme na četné stížnosti občanů, které podomní obchodníci obtěžovali v jejich bydlišti a kteří v mnoha případech uzavřeli nevýhodné smlouvy, od kterých již nebylo možné odstoupit," uvedla starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová.

Ta zároveň vyzývá obyvatele města, aby neváhali volat policii, pokud na takové prodejce od dubna narazí. „Pokud bude prodejce někoho v jeho bydlišti kontaktovat, přičemž si ho lidé sami neobjednali, může veřejnost vše nahlásit přímo na městský úřad nebo policii. Porušení tržního řádu je deliktem, za který je možné uložit pokutu," doplnila.

Obdobné nařízení platí od poloviny loňského roku i v Chebu. Tam už městští strážníci řešili několik případů převážně domluvou. Udělili už ale i tři pokuty.

Tržní řády zakazující podomní prodej vítají policisté. „Podomní prodeje jsou nebezpečné a v drtivé většině nevýhodné. Lidé, kteří se jimi zabývají, jsou výřeční a přesvědčiví. Lidé tak často koupí věci předražené a podepíší smlouvy, od kterých často nelze odstoupit," sdělila policejní preventistka Kateřina Böhmová.

„Oběťmi se stávají většinou senioři. Ty na přednáškách nabádáme k maximální opatrnosti. Říkáme jim, aby zboží hned nekupovali a ověřili si, zda nelze koupit lacinější. To samé se týká smluv. Podmínky jsou psané malým písmem a lidé ani nemají šanci si je pořádně přečíst. Pak jim zbývají jen oči pro pláč, když zjistí, k čemu se zavázali," doplnila Böhmová.