Dávno minula doba, kdy voda z náhonu poháněla vodní kola mlýnů a manufaktur a napájela vodovody v Domažlicích. Po staletích ale v náhonu voda dál proudí. Jistou zajímavostí je, že uměle vybudovaný kanál dlouhý šestnáct kilometrů převádí vodu dvou povodí. Teplá Bystřice pramení na svazích Čerchova a její vody jsou součástí povodí Dunaje a odtékají do Černého moře. Část vod je ale pod prameništěm odvedena do náhonu Teplé Bystřice a ten ústí v Zubřině a její vody spadají do povodí Labe a končí v Severním moři.

Zdroj: Youtube

Téměř dvě století proudila voda v náhonu nerušeně, až do roku 1862, kdy došlo na stavbu železniční trati. Aby voda mohla dál téci do Domažlic, postavili kovový akvadukt přes dráhu. Po mostě tekla voda až do roku 1984, kdy došlo k jeho stržení. Údajné důvody byly dva, elektrifikace železnice, ke které ale nakonec nedošlo a také k zimnímu zamrzání náhonu a zatékání na železniční trať.

Až v roce 2012 byl postaven akvadukt nový a jde o republikový unikát. Jiné jsou kovové, kamenné nebo betonové, tento na Hadrovci je ale dřevěný.

Jen škoda, že v době natáčení našeho videovýletu korytem po mostě voda neproudila, i tak jde ale o cennou památku připomínající dávnou dobu, kdy do dáli bylo slyšet klapání mlýnů…