Po velké povodni v roce 2002 byly pod Dippoldiswalde objeveny podzemní prostory, ve kterých se nalézalo velké množství zejména organických archeologických dokladů zdejší hornické činnosti. Tyto prostory a nálezy v nich byly archeology datovány jako středověké – přesněji do konce 12. století. I přesto, že se jedná o naprostou evropskou raritu, nelze doly pro jejich stísněnost a nebezpečí zpřístupnit veřejnosti. Z tohoto důvodu byla v rámci česko-německého EU financovaného projektu ArchaeoMontan koncipována stálá expozice, která nyní v zámku Dippoldiswalde prezentuje tyto v evropském kontextu výjimečné archeologické nálezy a výsledky vědecké práce česko-německého vědeckého týmu.

Výstava o rozloze 300 m² je rozdělena na několik tematických okruhů. Zahajují ji počátky těžby stříbra v Krušnohoří. Hornickou historií provázejí významné dobové osobnosti, například český král Václav II. nebo Fridrich Barbarossa. Srdcem výstavy je svět v podzemí, kde výběr neobyčejných archeologických nálezů demonstruje technologie a nástroje, které byly užívány při těžbě a zpracování stříbrné rudy ve středověku.

Ilustrační foto
Pěstounů je neustále třeba. V regionu jich chybí stovka

Jedním z exponátů je unikátní 800 let starý vrátek – zvaný též hašpl. Jeho části byly nalezeny tam, kde byl před staletími užíván, a po 10 let odborně konzervovány a restaurovány. Pracovní úsilí restaurátorů z laboratoří Saského zemského úřadu pro archeologii v Drážďanech se vyplatilo a exponát je nyní ve své původní impozantní podobě a velikosti prezentován v MiBERZu.

Virtuální cesta dolem na jedné z mediálních zastávek, ukazuje, co se přímo pod nohama návštěvníků nalézalo či dokonce stále nalézá. I na zpracování a hutnění vytěžené stříbrné rudy či na život obyčejných horníků v hornických osadách a horních městech na výstavě dojde. Prohlídku zakončují témata vysloveně aktuální – důsledky a dopady středověké těžby stříbra jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Těžba rud totiž nepřinesla pouze bohatství a prosperitu, ale měla bohužel stejně jako dnes za důsledek i nešetrné zásahy do životního prostředí a jeho devastaci. Veškerá média a výstavní texty jsou i v češtině a muzeum poskytuje po předchozí rezervaci i české komentované prohlídky.

Mgr. Jitka Steßl, vedoucí muzea

Ilustrační foto.
Se zimou přibylo lidí bez práce. Naštěstí jen trochu