„V tuto chvíli tedy NPÚ v Lokti není znám žádný další návrh na umístění koncertního sálu v Císařských lázních, který by bylo možné označit z hlediska památkové péče za akceptovatelný,“ uvedla za NPÚ v Lokti Jelena Kriegelsteinová.

K problematice sálu v Císařských lázních se NPÚ v Lokti podle ní vyjadřoval oficiálně naposledy v říjnu 2016, kdy vydal odborné vyjádření k návrhu, který počítal se zastřešením a úpravou atria Císařských lázní, aby mohlo být využíváno jako víceúčelový sál. Na základě tohoto odborného vyjádření vydal v prosinci 2016 výkonný orgán státní památkové péče, tedy karlovarský magistrát, závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením.

Další dva ideové záměry na umístění koncertního sálu v Císařských lázních památkáři zaznamenali v loňském roce, a to pouze ve formě veřejné prezentace a veřejné diskuze. „Nicméně vzhledem k tomu, že oba záměry počítaly s vybouráním přinejmenším části obvodového zdiva atria Císařských lázní, nesplňovaly tak základní požadavky památkové péče. Žádný další návrh nebyl loketskému pracovišti NPÚ dosud předložen k oficiálnímu posouzení, ani nebyl žádný návrh předběžně konzultován,“ upozorňují památkáři.