Ocenění se uděluje jednou za dva roky a pravidelně je konáno pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje.

„Cena se uděluje jako vyjádření uznání za zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a o celkový rozvoj kulturního života obcí. Mezi sledovaná kritéria patří velmi dobrá činnost knihovny, aktivita při modernizaci a automatizaci knihovny, úspěšná kulturně výchovná činnost, dlouholetá práce v knihovně a další,“ uvedl ředitel krajské knihovny Vratislav Emler.

V kategorii Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje pro rok 2018 byl na návrh metodiků Krajské knihovny Karlovy Vary, pověřených knihoven Cheb a Sokolov a na základě schválení odbornou komisí vybrán z každého okresu kraje nejlepší dobrovolný knihovník.

Nejlepšími dobrovolnými knihovnicemi za rok 2018 v Karlovarském kraji jsou:

Hana Bugyiková, Obecní knihovna Valy

Eva Jiráková, Obecní knihovna Dolní Nivy

Jana Skleničková, Místní knihovna Chyše

Odborná porota dále hodnotila práci profesionálních knihoven. Na základě mnoha odborných kritérií vybrala tři aktuálně nejlepší. Z nich byla oceněna jako Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2018 Městská knihovna Březová u Sokolova pod vedením Michaely Chrástkové Knířové.

Knihovna v Březové je umístěna v nových moderních a velice příjemných prostorách. Poskytuje velmi kvalitní knihovnické a informační služby veřejnosti na vysoké odborné úrovni. Knihovnice zde také pořádají velké množství akcí pro školu i odpoledních volnočasových akcí pro veřejnost. Je zde patrné obrovské personální nasazení a entuziasmus knihovnic, což se velice pozitivně odráží i na celkovém komunitním životě obce.

Hodnocení knihovny v číselných statistických ukazatelích je jednoznačně nejlepší ze všech nominovaných knihoven.

„Velkou devizou je zde také příkladná podpora činnosti knihovny ze strany zřizovatele. Což se projevuje jednak finančním zajištěním běžné činnosti včetně nákupu knih, ale také neomezenou možností využívat veškeré prostory kulturního střediska obce, v němž knihovna sídlí,“ poznamenala k hodnocení nejlepší knihovny vedoucí Oddělení regionálních služeb Krajské knihovny Karlovy Vary Jitka Svobodová.

Na druhém a třetím místě se v oceňované kategorii Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2018 umístily Městská knihovna Hranice a Městská knihovna Nová Role.

Při letošním slavnostním knihovnickém setkání byla rovněž udělena mimořádná cena, a to Za celoživotní významný přínos k rozvoji knihovnictví v Karlovarském kraji Marcele Hadravové, dlouholeté vedoucí Městské knihovny Loket.

Marcela Hadravová svým působením v Městské knihovně v Lokti významně ovlivnila společenský a kulturní život v místě, zasloužila se o rozvoj čtenářství, informační gramotnosti a vzdělávání a vlídně otevřela dveře knihovny všem, kteří chtěli v jejích zdech najít zábavu, poučení a laskavý přístup.