Jejím cílem je prohloubit znalosti žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení. Vytříděný odpad se sčítal za celou školu a poté se vydělil počtem žáků. Děti z vítězné Základní školy Královské Poříčí dokázali vytřídit více ne šest a půl kilogramu na jednoho žáka.

„Za odměnu pojedou děti do Prahy. Jen ještě nevíme kam. Máme tři možnosti, buďto zoologickou zahradu, památky nebo si vybereme nějaké muzeum,“ prozradila Hana Lipšová z vítězné základní školy, která od kraje obdržela šek na úhradu školního výletu.

Na druhé místě se umístila mateřská škola Kraslice a třetí příčka patří Základní škole Vítězství z Mariánských Lázní. Vedle soutěže Recyklohraní pořádal letos Karlovarský kraj také výtvarnou soutěž nazvanou Hrajeme si s odpady. Tato soutěž byla určena jak mateřským, tak základním, uměleckým i středním školám. „Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš a proto se snažíme k třídění odpadů vychovávat hlavně děti, kteří pak následně působí na své rodiče,“ říká Karel Jakobec, krajský radní pro oblast životního prostředí, který by si moc přál, aby děti v budoucnu chodili do čistých lesů a sjížděli čisté řeky.

Do soutěže Hrajeme si s odpady, bylo přihlášeno celkem sto třiapadesát prací a podle porotců nebylo vůbec jednoduché vybrat vítěze. Ten se vybíral v každé věkové kategorii a na prvních místech se umístila v kategorii do šesti let Mateřská škola Rotava, obě kategorie pro základní školy vyhrála Základní škola Krušnohorská Ostrov a mezi žáky uměleckých a středních škol uspěla Dominika Juhaszová ze Základní umělecké školy v Nejdku.

„Soutěž má každý rok velký úspěch a já jsem moc ráda, že se nám daří děti k třídění odpadu nabádat a hlavně přimět, aby o tom přemýšlely. Proto jsem na ně dnes apelovala, aby například navrhly svým rodičům vozit ve svých autech porcelánový hrníček a nechávat si kávu na benzínce dělat do něj, místo do plastového nebo papírového kelímku,který po jednom použití vyhodí a vyprodukují tak odpad,“ přiznala Martina Filipová, ředitelka regionálního provozu společnosti Eko-kom, která soutěž s Karlovarským krajem už mnoho let spolupořádá.