„Pravidelně oceňujeme děti nadané, což je určitě v pořádku, ale většinou jsou to děti, které mají zázemí a od kterých se to tak nějak očekává. Nesmíme však zapomínat také na děti, které pocházejí z jiných poměrů a život je pro ně mnohem těžší. Žijí například v azylových domech, mají ztížené sociální podmínky, a i přesto jsou to mnohdy premianti, kteří si naše uznání opravdu zaslouží. Jedná se také o děti, které po ukončení základní školy nastoupí do učebního oboru i přesto, že je jejich rodina a okolí proti. Tyto děti chtějí studovat a jdou si za svým snem," vysvětluje důvody oceňování Renata Oulehlová.

Ocenění si z městského úřadu odnesl například Michal Pokorný se sestrou Andreou, který je premiantem třídy a po ukončení základní školy chce studovat na gymnáziu, následně pak pedagogiku. Ve volném čase dokonce doučuje své kamarády. Velké uznání si zasloužila také třída z habartovské základní školy, která pomáhá jako celek svým handicapovaným spolužačkám.

V letošním roce si velké poděkování a speciální cenu od představitelů města odnesla zástupkyně ředitele základní školy, Pionýrů Iveta Kořínková za svou dlouhodobou individuální práci s žáky.

Město pozvalo rodiče, zástupce spolku Pohlazení a Orgánu sociálněprávní ochrany dětí. A kdo může nadané žáky nominovat?
Organizace Člověk v tísni, Pomoc v nouzi, spolek Pohlazení, odbor sociálních věcí, základní školy, ale i občané města.