V celostátním hodnotícím projektu „Nemocnice ČR 2020“ pořádaném Health Care Institute jsou nemocnice hodnoceny v čtyřech klíčových oblastech. Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů, zaměstnanců a také v oblasti finančního zdraví nemocnic. Samotné hlasování probíhalo v průběhu několika měsíců – od 1. února do 31.srpna. 

„Výsledky hlasování nás potěšily, a to především v této nelehké době. Je to ocenění především pro naše zaměstnance, kteří se našim pacientům věnují, a za to jim děkuji,“ uvedl ředitel nemocnice František Werner.

Na první příčku vynesli ostrovskou nemocnici nejen hospitalizovaní pacienti, ale i v ambulancích, kde se hodnotí otázky jako například, zda měl dostatek soukromí při ošetření či zda byl spokojený s předáváním informací od lékaře a sestry. Letos hlasovalo v této kategorii 29 339 ambulantních pacientů nemocnic. Z toho 98 procent respondentů hlasovalo pomocí tištěného dotazníku a dvě procenta prostřednictvím webové stránky.

V celorepublikovém hodnocení v oblasti délky péče věnované pacientům v ambulanci obsadila Nemocnice Ostrov druhou příčku. Druhé místo získala také za nejútulnější čekárny v ambulancích.