Tak trochu úder kulového blesku připomínají plánované změny na odděleních v karlovarské nemocnici. Ačkoliv její vedení vysvětluje, že tento záměr byl plánován dlouhodobě a argumentuje finančními úsporami i efektivitou, někteří lékaři mají výhrady a tvrdí, že nic nevěděli. A to především na kožním oddělení.

Vedení nemocnice totiž plánuje přeměnit lůžkovou část kožního oddělení na lůžkovou rehabilitaci.

„Nemocní s dermatovenerologickou problematikou, kteří budou vyžadovat hospitalizaci, budou přijímáni na lůžka širšího lůžkového fondu vnitřních oborů," vysvětlil náměstek pro nechirurgické obory karlovarské nemocnice Robert Janda.

„Nikdy bych nepřistoupil na to, aby se rušilo kožní oddělení, mimochodem jediné v celém kraji. A také mě o tom až do úterka nikdo neinformoval," uvedl primář Tomáš Pospíšil. O tak zvaném slučování lůžek prohlásil, že je to prázdná bublina.

Vedení nemocnice ale plánované sloučení lůžkového fondu obhajuje a tvrdí, že kožní oddělení zrušeno nebude. „Bude výrazně rozšířen komplex kožních ambulancí tak, aby byla i nadále zajištěna dostupnost péče pro pacienty v Karlovarském kraji a zkráceny čekací doby na ošetření, neboť kožní oddělení je jediným v celém regionu. Zachován zůstane i tým zdravotních sester a lékařů na všech odděleních. Podobný systém sdílení lůžkového fondu funguje i v Nemocnici v Chebu na chirurgickém a ORL oddělení," vysvětlil Janda.

Podle něj se jedná o další fázi revitalizace interních oborů v Nemocnici v Karlových Varech. První fází bylo spuštění Pavilonu akutní medicíny a rovněž emergency. Další fází je vytvoření společného lůžkového fondu interních oborů a vznik lůžkové části rehabilitačního oddělení.

Lůžkové rehabilitační oddělení je nemocnice v Karlových Varech povinna zřídit ještě v letošním roce, neboť je jednou z podmínek Ministerstva zdravotnictví uděleného statutu iktového centra. Ten získala karlovarská nemocnice vloni.

„Současně chceme změnit systém organizace provozů ostatních nechirurgických oddělení nemocnice tedy kožního, interního, kardiologického, plicního a infekčního oddělení," doplnil Robert Janda s tím, že tyto změny budou velmi náročné a dotknou se organizace práce na některých odděleních.

Zdůraznil, že zachovány přitom zůstanou oddělení a odbornosti, které má Nemocnice v Karlových Varech nasmlouvány se zdravotními pojišťovnami.

„Tyto změny předpokládají personální, technický a odborný rozvoj oborů vnitřního lékařství. Na jedné straně bude posilována jejich odborná autonomie, na druhé straně by měly těsněji spolupracovat v péči o nechirurgicky nemocné. Plánujeme konzultantský systém lékařské péče," uzavřel Robert Janda.

Přestože krajští radní, kteří suplují valnou hromadu Karlovarské krajské nemocnice (KKN), o tak významných změnách v karlovarské nemocnici byli informování až ve středu, příliš překvapeni nejsou. Detailnější informace ale po představenstvu KKN chtít budou co nejdříve. Podle Miloslava Čermáka (ČSSD), krajského náměstka pro zdravotnictví, nutí nemocnici ke sloučení lůžkového fondu nedostatek peněz z centra. „Ke změnám je vedení KKN kompetentní," uvedl. Náměstek Jaroslav Borka (KSČM) má zatím informace od kolegy Čermáka a předsedy dozorčí rady KKN Jakuba Pánika. „Ten mi sdělil, že to už bylo dávno předjednáno a kromě jednoho souhlasili se změnami všichni primáři. Informace si ale vyžádáme," zdůraznil i náměstek Borka.