Jejich přestupky totiž dokáže zaznamenat kamera speciálního automobilu, který dostali dopravní policisté v Karlovarském kraji.

„Automobil značky Mercedes Benz je vybaven potřebnou technikou pro práci v terénu. Zabudovaná kamera umožňuje policistům kontrolovat chování řidičů za jízdy, jako je například telefonování nebo zda je osádka vozidla připoutána. Mobilní váhy policisté využijí přímo v terénu ke kontrole jakéhokoli nákladního vozidla či autobusu, u kterého mají podezření na přetížení,“ uvedla mluvčí krajské policie Kateřina Böhmová.

Další vybavení policejního speciálu umožňuje kontrolu technického stavu vozidel, uložení nákladu a dodržování maximální doby řízení nebo dodržování doby jízdy a přestávek ze strany řidičů těchto vozidel. „Během následujících 14 dní budou dopravní policisté proškoleni v ovládání vozidla a nových technologií, které mají nyní k dispozici. Od začátku listopadu se tak můžete s tímto automobilem setkat na silnicích Karlovarského kraje,“ dodala Böhmová.

Vozidlo získali policisté jako součást projektu Zintenzivnění bezpečnostních opatření z Operačního programu Přeshraniční spolupráce.