Rizika požárů, rizika úrazů, kriminalita a v neposlední řadě rizika dopravy. Provoz na pozemních komunikacích je den ode dne větší, přibývá osobních i nákladních aut. Je mnohdy velmi těžké se v provozu na silnicích orientovat.

„S nadsázkou by se dalo říci, že nejlepší by bylo zůstat v izolaci našich domovů a nikam nevycházet nebo nevyjíždět. To ale dost dobře nejde,“ posteskl si Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

Jediným řešením je tedy se na nástrahy každodenního života dostatečně připravit a neustále rizikům předcházet. Do prevence a vzdělávání v oblastech bezpečnosti nejen v dopravě je zapojeno mnoho subjektů a institucí, které opravdu aktivně konají. Města, obce, Ministerstvo dopravy ČR, Karlovarský kraj, Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR, městské policie, Asociace Záchranný kruh která provozuje unikátní Svět záchranářů, školy, domy dětí a mládeže a mnoho dalších.

Například Karlovarský kraj ročně investuje mnoho milionů do obnovy dopravní infrastruktury. Jako jediný z celé ČR aktivně spolupracuje na vytipování nebezpečných míst, ale hlavně velmi promptně řeší jejich odstranění a zlepšení.

„Významným způsobem pak podporuje výstavbu a rozvoj dětských dopravních hřišť a rovněž finančně podporuje výuku dopravní výchovy na těchto hřištích. Stejně tak tomu je u města Karlovy Vary, kdy díky finanční podpoře se například podařilo komplexně proškolit a připravit na provoz na silnicích několik stovek dětí ze 4. tříd základních škol,“poznamenal Lukáš Hutta ze Záchranného kruhu, který je zároveň krajským koordinátorem BESIP.

Může se tedy zdát, že už není potřeba nic dělat. Opak je ale pravdou.

„Není možné usnout na vavřínech. Prevence a vzdělávání v oblastech rizik je nikdy nekončící proces. Je nutné neustále jít s dobou a lidi připravovat na krizové situace, a to nejen v dopravě. Máme velké štěstí, že náš kraj jako jediný disponuje zážitkovým areálem Svět záchranářů, který díky svému vybavení a skvělé práci profesionálních záchranářů dokáže kvalitně připravit tisíce lidí ročně,“ uvedla Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh.