Nominační formulář, jenž je společný jak pro okresy, tak i pro kraj, je k dispozici na internetových stránkách www.cuskv.cz. Anketní lístek je nutné si nejprve stáhnout do počítače a až poté jej vyplnit a data uložit. Vyplněný formulář je pak třeba zaslat e-mailem na kontakty uvedené v závěru formuláře. Vybrané nominace v rámci okresních kol budou následně postoupeny Karlovarskému kraji.

Anketu bude posuzovat Komise Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport, která předloží Radě Karlovarského kraje návrhy na ocenění. Slavnostní vyhlášení výsledků by se pak mělo uskutečnit v průběhu roku 2022 podle aktuální situace s ohledem na nařízení vlády týkající se COVID-19.

Bývalou přítelkyni chtěl muž zapálit v autě a ještě vyhrožoval, že si ublíží
Bývalou přítelkyni chtěl muž zapálit v autě a ještě vyhrožoval, že si ublíží