Podle plukovníka Jaroslava Kořínka, ředitele Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary, je například stav aktivních záloh v Karlovarském kraji vůbec nejnižší v Česku. „Naše pěší rota je zhruba na čtyřiceti procentech plánovaného stavu. I to byl jeden z důvodů, proč jsem několik let usiloval o to, aby v našem kraji vznikla stálá rekrutační kancelář,“ uvedl plukovník Kořínek.

Karlovarský kraj byl jedním z posledních, kde stálé armádní rekrutační pracoviště chybělo. Pokud bylo třeba, do Karlových Varů jezdil personál z plzeňského pracoviště.

„Zástupci rekrutačního pracoviště budou mít za úkol navázat co nejvíce kontaktů v regionu, ať už s úřady, školami a dalšími institucemi. Také se budou účastnit na akcích v regionu s tím, že veřejnosti co nejvíce představí armádu. Budou k dispozici všem zájemcům, kteří kancelář navštíví, aby jim zprostředkovali věrohodný obraz o Armádě ČR,“ uvedla brigádní generálka Lenka Šmerdová, poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády ČR pro doplňování personálních stavů.

Rozvoj rekrutační sítě je v souladu s plánem ozbrojených sil České republiky navyšovat početní stavy vojáků z povolání i vojáků v záloze a hlavně poskytovat veškeré informace o možnostech uplatnění v ozbrojených silách všem zájemcům v dosahu svého bydliště či pracoviště.

Rekrutační pracoviště řídí celý proces výběru uchazečů o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, a to včetně uchazečů o studium na vojenských školách. „Dále od 1. října budou komplexněji provádět také nábor uchazečů do jednotek aktivní zálohy i na dobrovolné vojenské cvičení, jehož obliba stále roste. V praxi si tedy i uchazeči o službu v jednotce aktivní zálohy či o účast na dobrovolném vojenském cvičení téměř vše vyřídí na jednom místě, a to na rekrutačním pracovišti,“ poznamenala generálka Šmerdová.

Se vznikem nových rekrutačních pracovišť dojde také k personálnímu posílení všech pracovišť stávajících. Tím je sledován stejný cíl. Ve všech krajích nabídnout zájemcům o službu časovou úsporu, méně starostí a komfort.

S rekrutačními pracovišti mohou zájemci komunikovat telefonicky, e-mailem nebo formou osobního kontaktu. Interaktivní mapa se všemi rekrutačními pracovišti včetně kontaktů je veřejně k dispozici na náborovém webu www.kariera.army.cz

V letošním roce měla rekrutační pracoviště v České republice získat celkem 2000 nových vojáků z povolání, studentů univerzity obrany a členů aktivních záloh. Podle generálky Šmerdové se to patrně povede. V Karlovarském kraji se v minulých pěti letech zajímalo o profesionální kariéru v armádě 566 uchazečů, z toho jich bylo přijato 98. O vstup do aktivních záloh se od roku 2016 zajímalo v regionu 149 lidí a přijato bylo 49.