„S kvalitou odvedené práce jsme spokojeni. Při opravách převažovala ruční práce, aby se fasády co nejvíce podobaly těm z minulosti, kdy objekty vznikly,“ uvedl jednatel Sokolovské bytové Erik Klimeš, která v objektu sídlí. Spolu s ní je zde ještě pivovar Permon. V přilehlých objektech pak kočičí útulek a několik dalších firem.

Některé nepříliš odborné zásahy do fasád v minulosti objektu spíše uškodily. „Právě tomu jsme se snažili vyhnout. Památkáři se například snažili dohledat, z jakého zdroje pocházela hlinka kdysi používaná na probarvení omítky. Což se jim do značné míry podařilo,“ tvrdí Klimeš.

Stavaři také využili toho, že kvůli pandemii byl do objektu zakázán vstup veřejnosti a vrhli se i na vnitřní omítky. I zde byly v minulosti používány nevhodné materiály.

„Stejně jako v případě fasád jsou na chodbě použity prvky respektující památkový význam budovy. Stejným postupem byla už opravena také chodba v přízemí bývalého kláštera,“ Klimeš.

Kostel slouží jako koncertní a výstavní síň, ale i smuteční síň při velkých obřadech. Pod kostelem je hrobka Nosticů

Klášter byl založen v období masového zakládání kapucínských klášterů v 17. století. Kostel byl založen na popud majitele panství a kancléře Českého království Jana Hartvíka Nostice.