Problémů, které se zde řeší, je celá řada. Infuzní ambulantní léčbu doporučuje například neurolog při bolestech zad či neuropatiích, nebo se zde hlídají pacienti po endoskopických výkonech či čekající na dokončení ambulantních vyšetření.
„Stacionář jsme otevřeli na základě požadavků především praktických lékařů z terénu. Právě oni dlouhodobě vyjadřovali potřebu takového druhu služeb a to také byl hlavní podnět k tomu, aby v naší nemocnici takové zařízení vzniklo,“ uvedl primář interního oddělení Nemocnice Ostrov MUDr. Václav Pospíšil.

V době, kdy v mnoha nemocnicích z mnoha různých důvodů zanikají celá oddělení, je to pro obyvatele Karlovarského kraje jednoznačně výborná zpráva. Podobný stacionář v ostrovském regionu chyběl.

O služby stacionáře je podle primáře velký zájem. Základním principem a zároveň klíčovou výhodou je, že pacient přijde do nemocnice s určitým problémem. Tady podstoupí praktickým lékařem či ambulantním specialistou indikovanou léčbu a odpoledne nebo večer odchází domů. Nemusí tak být přijímán k hospitalizaci na lůžkovou část oddělení, které pro stálý přetlak pacientů ani nemůže podobné služby nabízet. Objevují se zde spíše mladší pacienti, ti starší nebo s více chorobami se bez hospitalizace většinou stejně neobejdou.

„Stacionář má nyní kapacitu pět míst. Jedná se zatím o zkušební provoz. Pokud by byl o stacionář větší zájem, jsme schopni ho ještě rozšířit,“ dodal primář Pospíšil.

Stacionář je součástí interní ambulance, a tak i když se primárně s vyšetřením lékařem nepočítá, v případě potřeby je zde k dispozici zázemí celého interního oddělení a samozřejmě lékař ambulance s celým zdravotnickým týmem.
Interní oddělení ostrovské nemocnice je funkčně propojeno s částí oddělení následné péče, a má tak na starosti 36 lůžek a tři ambulance – interní, gastroenterologickou a kardiologickou.