Hejtmanka Jana Vildumetzová informovala starosty, že vláda rozhodla o uvolnění více než 1 miliardy korun na navýšení platů pracovníkům v sociálních službách o 23 procent a nepedagogickým pracovníkům ve školství a pracovníkům v kultuře o 9,4 procenta. Vysvětlila, že by kraje chtěly podklady týkající se navýšení schvalovat co nejdříve na jednání krajských zastupitelstev, aby se uvolnění peněz zbytečně neprotahovalo a města i obce, ale také jednotlivá sociální a zdravotnická zařízení s tím neměly problém.

Se starosty diskutovali krajští radní také o čerpání krajských dotací. Starosta Nového Kostela Ota Teuber upozornil na to, že pokud obce žádají o příspěvek z Programu obnovy venkova a přesáhnou hranici 500 obyvatel, peníze se jim krátí, což se týká ale i těch obcí, které mají velkou spádovou oblast a do žádosti o dotaci se jim započítávají obyvatelé z celé oblasti. Se stejným problémem se potýkají i v Teplé. Hejtmanka připomněla, že kraj má nyní okolo 45 různých dotačních programů a vedení kraje plánuje revizi celého systému, aby byl jednodušší, efektivnější a pro žadatele přehlednější.

Starostka Ovesných Kladrub na Mariánskolázeňsku Aurelie Skřivanová zdůraznila, že v důsledku dlouhotrvajících výluk na železnici se místní děti ráno nedostanou včas do školy. Náměstek hejtmanky Martin Hurajčík se proto pokusí jednat se zástupci Správy železniční dopravní cesty, zda by bylo možné odjezd vlaku posunout. Hovořilo se také o plánovaných Senior pasech nebo o tom, že kraj chce zapracovat slevy pro seniory ve veřejné dopravě do nového návrhu základní dopravní obslužnosti regionu, jež začne platit od 1. ledna 2019.

Jedním z témat se stal také nedostatek absolventů řemeslných oborů a kvalifikovaných pracovníků pro firmy v kraji. Krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč vysvětlil, že kraj bude postupně měnit soustavu oborů krajských středních škol, aby co nejlépe odpovídala aktuálním požadavkům zaměstnavatelů.

Náměstek hejtmanky Dalibor Blažek požádal starosty o spolupráci při přípravě první výzvy 2. vlny podávání žádostí o kotlíkové dotace, kterou kraj spustí na přelomu srpna a září. „Žádosti se budou podávat výhradně elektronicky, proto uspořádáme informační semináře po kraji. Chceme také jet za vámi a domluvit se, abyste hlavně starším lidem ve svých obcích pomohli vysvětlit, jak mají s elektronickým formulářem pracovat.“