Stavba západního obchvatu Sokolova je v plném proudu. Stavaři i přes panující počasí těchto dnů pracují na stavbě pilířů a sloupů po kterých povede pozemní komunikace. Ta poté spojí křižovatku u Sokolovských strojíren s křižovatkou v Kraslické ulici, kde se napojí na severní obchvat města.

Po dokončení by se měla zklidnit doprava v centru Sokolova, kde projede až 20 tisíc automobilů za den. Odklonit by se měla i doprava centrem nedaleké Svatavy, kam budou v mířit v budoucnu tisíce aut k jezeru Medard.

„Dokončením obchvatu se uleví dopravě přes Svatavu. A nejen to. Těší se i majitelé nemovitostí, kterým hyzdí pozemky nevzhledný parovod. Ten by měl být zakopán do země," říká nově zvolený starosta Svatavy Václav Kasl. Zmizet by měla i těžká doprava, která přes městys jezdí na Habartov.

Stavba většinou kopíruje trasu bývalé důlní vlečky. Dobrá zpráva pro řidiče je, že stavba nebude zasahovat do stávající silniční sítě, určitá omezení si vyžádají pouze místa vjezdu a výjezdu ze staveniště.

Sousední Sokolov zase avizuje, že bude mít po dokončení obchvatu vyřešen problém s dopravou na několik desítek let. Celkový objem dopravy by měl v centru města klesnout až o polovinu. Stavba odkloní tranzitní dopravu směrem od Kraslic a z centra města a je tudíž pro Sokolov klíčová.

„Výstavba obchvatu totiž definitivně vyřeší dlouholeté problémy města s tranzitní dopravou, především ve směru na Kraslice," konstatuje náměstek krajského hejtmana pro oblast dopravy Petr Navrátil. Jak upřesnil, úspěchem je fakt, že projekt bude v plném rozsahu hradit stát v rámci zahlazování následků těžební činnosti.

Po dokončení stavby pak celou komunikaci, i její další správu, převezme od státu Karlovarský kraj. Doprava jak od Karlových Varů, tak od Chebu se městu vyhne. Ani zde se neočekává, že by průběh stavebních prací na obchvatu, měl nějaký výraznější vliv na obyvatele města nebo plynulost dopravy v Sokolově.

„Celý západní obchvat jde mimo území města, takže by s tím neměly být žádné potíže," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Výstavba komunikace si vyžádá náklady zhruba půl miliardy korun.

Na dokončení čekají netrpělivě i Sokolováci, zejména v Kraslické ulici. „Kamiony dělají děsné rány. Chvěje se nám z nich celý barák. A toho bordelu, co doma z toho máme. Samých prach a špínu. V noci, abychom se mohli vyspat, tak zatahujeme i venkovní rolety," zlobil se jeden ze seniorů bydlící v Kraslické ulici.