Akce byla zaměřená především na propagaci poskytovatelů sociálních služeb a podporu náhradní rodinné péče s nabídkou workshopů, interaktivních a zážitkových programů.