Volně rostoucí květina je tak vzácná, že v Plzeňském kraji má většina míst výskytu vstavače osmahlého v průměru jen do dvaceti kusů kvetoucích rostlin. Vyskytuje se ještě v lokalitách, přírodní rezervace Pod Volfštejnem, Hvožďanská louka u Poběžovic, Louňová (u Blovic), několik lokalit v Pošumaví na výchozech vápenců (mezi Sušicí a Horažďovicemi), historicky bývala lokalita i u Plzně, ale někdy v 60. letech 20. stol., dnes je zaniklá.

O louky se vzácnou květenou nad Michalovými Horami pečuje správa CHKO Slavkovský les. Vstavač osmahlý je silně ohrožený druh vzácné orchideje. „Potřebuje výhřevné stráně spíše bazického (zásaditého) podloží, nízkostébelný trávník a pravidelné obhospodařování," uvedla už dříve Deníku Jana Rolková z CHKO Slavkovský les. A protože si na některých hlízách rádi pochutnávají divoká prasata, jsou orchideje chráněny do země položeným pletivem, které zabraňuje zvěři kořínky vyrývat.