V deset hodin ráno si všichni koledníci dali sraz před karlovarským magistrátem, kde společně v průvodu prošli městem až k hlavní poště. Zde jim požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub. Ten všem koledníkům popřál šťastnou cestu při koledě a samozřejmě co nejvíce vybraných peněz. Slavnostnímu zahájení Tříkrálové sbírky byla přítomna i primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová, která koledníkům poděkovala za vytrvalost, nadšení a ochotu pomoci s dobrou věcí.