Kroužkování ptáků je podle dobrovolného ochránce přírody Petra Švehly důležité pro získávání poznatků o migraci ptáků, které se využívají mimo jiné při řešení problémů souvisejících s ochranou přírody. „Kroužkování však umožňuje daleko více. Například přesně zmapovat trasy tahů, které ptáci absolvují na své cestě do zimovišť a zpět. Pomáhá pochopit důvody změn početnosti a produktivity ptačích populací nebo sledovat, kolika let se jednotlivé ptačí druhy dožívají,“ říká Petr Švehla.

Do kroužkování se v kraji pustil zkušený tým kroužkovatelů pod vedením Michala Podhrázského. Jak řekl, kroužkování ptáků je specializovaná činnost, kterou nemůže vykonávat každý. „Člověk, který se chce této činnosti věnovat, musí být zkušeným ornitologem a musí absolvovat kurz, na základě kterého obdrží povolení opravňující ho kroužkování ptáků provádět,“ poukázal.

Ochránci přírody se při své práci setkávají s nešvarem, kdy lidé vodní ptactvo přikrmují pečivem. „Labutě a ostatní druhy vodního ptactva, jako například lyska černá nebo kachna divoká, si na tento servis rychle zvykají a spoléhají na tuto stravu ve snaze se rychle a pohodlně nasytit. Přikrmování vodního ptactva pečivem je ale naprosto nevhodné z hlediska výživového efektu. Dokonce takováto strava pro ptactvo, hlavně labutě, není vůbec přínosná, ba naopak je škodlivá pro zdravý vývoj mláďat, která pak trpí vývojovými vadami, deformacemi a růstovými problémy,“ pokračoval ochránce přírody Švehla. „Ptáci si pečivem zaplní žaludky jen hmotou pro ně výživově nevyužitelnou a pak nemají snahu si obstarávat stravu pro ně přirozenou a výživově bohatou, kterou jim dává sama příroda. Labutě se živí hlavně rostlinnou stravou z rybníků, občas se venku napasou, občas smlsnou nějakého mlže. Jen takováto strava je pro ně přirozená a prospěšná k jejich dobré kondici. Jakékoliv přikrmování vodního ptactva je nevhodné ve všech ročních obdobích i vzhledem k čistotě a kvalitě vody v rybníku, který slouží převážně k rekreačním a sportovním účelům.“