Hodnocení odborné poroty:

Stavby:

1. místo:

Vzorová obnova národní kulturní památky Klášter premonstrátů Teplá

Přihlašovatel: Kanonie premonstrátů Teplá, Investor: Kanonie premonstrátů Teplá, Architekt: AED project, Projektant: AED project Ing. arch. Aleš Marek, Zhotovitel: STARKON

2. místo:

Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech

Přihlašovatel: Karlovarský kraj, Investor: Karlovarský kraj, Architekt: ATELIER PENTA, Projektant: ATELIER PENTA, Zhotovitel: OHL ŽS

3. místo:

Silnice R6 Lubenec Bošov

Přihlašovatel: EUROVIA CS, Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary, Architekt: SUDOP PRAHA Jan Ostrý, Projektant: SUDOP PRAHA - Jan Ostrý, Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS, GEOSAN stavební, AZ Sanace

Čestné uznání za Vyváženou formu a obsah stavby, nápadité architektonické řešení s použitím prvků modulární architektury:

Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary, Investor: Statutární město Karlovy Vary, Architekt: Ing. arch. Miloslav Bokota, Ing. arch. Petr Bokota, ARTECHNIC, Ing. arch. Zdeněk Lstibůrek (autor scénických interiérů, Projektant: Ing. arch. Miloslav Bokota, Zhotovitel: EUROVIA CS

Čestné uznání za Skloubení účelu, obsahu a formy s použitím jednoduchých architektonických prostředků

Rodinný dům pro sociální služby v Aši

Přihlašovatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově, Investor: Karlovarský kraj, Architekt: ARCHITEKT VOREL, Projektant: ARCHITEKT VOREL Ing. arch. Jiří Vorel, Zhotovitel: ALGON

Čestné uznání za Technické řešení a přínos při odklonění dopravy mimo obec

Modernizace silniční sítě Hroznětín II/221

Přihlašovatel: EUROVIA CS, Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Architekt: Pontex, Projektant: Pontex Ing. Václav Honzík, Zhotovitel: EUROVIA CS

Projekty:

1. místo:

Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech

Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary, Projektant: PONTIKA Ing. Jan Procházka, Ing. Marcel Zoufálek, Investor: Statutární město Karlovy Vary

2. místo:

Karlovarská krajská nemocnice dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu

Přihlašovatel: Karlovarský kraj, Architekt: ATELIER PENTA. Projektant: ATELIER PENTA Ing. arch. Jaromír Homolka, Investor: Karlovarský kraj

Čestné uznání za Citlivý architektonický návrh sakrální stavby reflektující historický kontext místa

Kaple Maria Sorg v Jáchymově

Přihlašovatel: Atelier MONarc a Město Jáchymov, Architekt: Atelier MONarch Ing. arch. Marcela Plachá, Investor: Město Jáchymov

Cena hejtmana Karlovarského kraje:

Dokončení I. etapy společenského objektu Dalovic

Přihlašovatel: ALGON, Investor: Obec Dalovice, Architekt: Ing. arch. Aleš Kalivoda, Projektant: Ing. Karel Kindl, Zhotovitel: ALGON

Cena primátora města Karlovy Vary:

Generální oprava kostela Petra a Pavla

Přihlašovatel: Keimfarben, Investor: Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v ČR, Architekt: MEDIKA projekt Karlovy Vary, Projektant: MEDIKA projekt Karlovy Vary Zdeněk Havlina, Zhotovitel: EURABAS KLEMENT

Cena časopisu Stavebnictví:

Modernizace mostu 21226-3 Vokov

Přihlašovatel: SMP CZ, Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Architekt: Valbek, Projektant: S. A. W. CONSULTING, Zhotovitel: SMP CZ

Veřejné hlasování na internetu (pro stavby, projekty a památky bylo odevzdáno celkem 15 636 hlasů, z toho 13 235 hlasů platných a ověřených)

Stavba:

Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary získalo 984 hlasů.

Celkový počet hlasů pro stavby byl přitom 5 606 hlasů.

Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary, Architekt: Ing. arch. Miloslav Bokota, Ing. arch. Petr Bokota, ARTECHNIC, Ing. arch. Zdeněk Lstibůrek (autor scénických interiérů), Projektant: Ing. arch. Miloslav Bokota, Zhotovitel: EUROVIA CS

Projekt:

Kaple Maria Sorg v Jáchymově získala 1 100 hlasů.

Celkový počet hlasů pro projekty byl přitom 4 882 hlasů.

Přihlašovatel: Atelier MONarch a Město Jáchymov, Architekt : Atelier MONarch Ing. arch. Marcela Plachá, Investor: Město Jáchymov

Zachráněné památky Karlovarska:

Zámek Štědrá získal 800 hlasů.

Celkový počet hlasů pro památky byl přitom 2 747 hlasů.

Projektant roku a stavbyvedoucí roku

Projektantem roku Karlovarského kraje se stal Ing. Jan Procházka, autorizovaný inženýr, který se podílel na projektech staveb Cyklostezka Ohře III, Rekonstrukce mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích, Rekonstrukce mostu č 21012-8 přes potok na Rolavě a na projektu Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech.

Cena se uděluje i za jeho dlouholetou kvalitní a vysoce hodnocenou projekční práci na úseku mostů, dopravních staveb a inženýrských konstrukcí.

Stavbyvedoucím roku Karlovarského kraje se stal Michal Sakař, autorizovaný technik, který byl stavbyvedoucí na stavbách Meandr Ohře víceúčelová lávka, komunikace a parkoviště a Silnice R6 Lubenec Bošov.

Cena se uděluje i za jeho úspěšné řízení dopravních staveb v Karlovarském kraji.

Osobnost stavitelství Karlovarského kraje

Osobností stavitelství Karlovarského kraje se stal Josef Kopfstein za vysokou profesionalitu, odbornost, kvalitu práce a přínos k rozvoji stavební kultury s přihlédnutím k morálním a etickým hodnotám.

Výsledky 20. ročníku soutěže středních průmyslových škol stavebních

Ročníkové projekty:

Projekty:

1. místo: David Foud

Střední průmyslová škola stavební v Plzni

2. místo: Karolína Růžičková

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

3. místo: Tomáš Jurica

Střední průmyslová škola Loket

Celkové hodnocení škol:

1. místo:

Střední průmyslová škola stavební v Plzni

David Foud

Šimon Bukovský

Jan Holík

2. místo:

Střední průmyslová škola Loket

Tomáš Jurica

Tereza Kortišová

Petr Ott

3. místo:

Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie Kadaň

Hai Binh Nguyenová

Lukáš Skirka

Josef Hajm