„Materiál je připraven na 23. únor, není však zahrnut do programu kvůli citlivosti. Nejprve jsme chtěli, aby se tuto záležitost dozvěděli ti, kterých se týká,“ uvedla primátorka. Proč se rada (ANO, ODS a hnutí Karlovaráci) takto rozhodla, ovšem neuvedla. „Návrh na odvolání je bez udání důvodu. V minulém roce došlo k odvolání ředitelů tří příspěvkových organizací města. Už tehdy jsme dali jasně najevo, že k dalším odvoláním ještě časem dojde. Mám radost, že nové vedení Městského zařízení sociálních služeb a Lázeňských lesů jasně ukázalo, že změny, které se uskutečnily, byly dobré nejen z pohledu ekonomiky, ale i organizace práce a fungování celé organizace. Odvolávání není nikdy příjemná záležitost, ale věřím, že pro obě strany bude nakonec novým začátkem,“ doplnila primátorka. Připustila ale, že rada si je vědoma toho, že právě tyto organizace jsou velmi specifické. „Na výběrová řízení si proto chceme ponechat dostatek času, tedy alespoň dva měsíce, tak aby byla možnost najít skutečně ty nejvhodnější kandidáty. I do výběrových komisí počítáme hlavně s odborníky,“ zdůraznila primátorka.

Ředitel KSO Petr Polívka se domnívá, že za jeho odvoláním jsou peníze. „Nikdy nedopustím snížení rozpočtu orchestru a propuštění lidí. A na tom trvám,“ zdůraznil. Petr Kropp, ředitel KAM, se zase domnívá, že za tím vším je nefunkční komunikace mezi ním a vedením města. „Je to ale jen má domněnka,“ uvedl.

Opozice možné výměny v KSO a KAM ostře kritizuje. „Přesně před rokem jsme psali o krvavém úterý. A pak že se historie neopakuje. Opět bez argumentace a bez důvodů. Kvalitní tým hudebníků nebo odborníků nevybudujete za měsíc. Pokud chceme skutečnou špičku, musí ta špička být i na straně vedení těchto institucí. Ředitel KSO i ředitel KAM mezi tuto špičku nepochybně patří, což dokazovali svou prací a rostoucí důvěrou veřejnosti. Nastala likvidace poslední živé kultury ve městě a nezávislého, profesionálního poradního orgánu,“ uvedl zastupitel Jindřich Čermák (Piráti).

Také KOA je velmi nespokojena. „Beru to jako neomluvitelnou chybu vedení města, kdy bude bez důvodu jednat o odvolání osobností, které své organizace dostaly na vysokou úroveň s prokazatelným pozitivním renomé a vnímáním veřejností širokou, odbornou a kulturní. Zároveň jsou oba ředitelé uznávanými odborníky v ČR i s mezinárodním přesahem. Jsem konsternován tímto brutálním zásahem do fungujících organizací. Beru to také jako lidsky nízké jednání, když nejsou ani schopni sdělit důvody, které je k tomu vedou. Ony by se důvody totiž jen těžko hledaly,“ uvedl zastupitel a bývalý primátor Petr Kulhánek (KOA), za jehož primátorování byla Kancelář architektury města zřízena.