„Nebude možné dodržet původní termín obnovení provozu se změnou jízdního řádu, tedy k 13. prosinci 2020. Podle současných odhadů se těleso náspu dokončí k pokládce železničního svršku k 24. lednu 2021, obnovení provozu by mělo nastat k 13. únoru 2021. Tyto termíny mohou být ovlivněny klimatickými podmínkami, které mají dopad na technologii stavby,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Podle ní je těleso náspu a samotný násep nutné vybudovat skutečně kvalitně. „Odstraňování případných poruch železničního spodku je finančně a časově velmi náročné,“ dodala.

UŽ DRUHÝ POSUN PŘI OPRAVĚ

Jde již o druhý posun, původně měla být stavba hotová do konce října, na začátku září došlo k posunutí do 13. prosince. Kvůli sanaci tratě v úseku nejezdí vlaky, nahradily je autobusy.

Mezi Dalovicemi a Hájkem se opravují dva úseky, problém se týká úseku na kilometrech 178,850 až 180,000. V části od propustku směrem ke stanici Hájek došlo při těžení k odhalení další poruchy podloží. Jde o takzvané smykové plochy, které zasahovaly mimo původní rozsah stavby. „Je nutné je opět odtěžit na únosné podloží. Tím stále narůstá objem těženého materiálu, a bylo nutné snést dalších 25 metrů svršku a spodku,“ uvedla Friebová.

KAMENNÉ DRENÁŽE JSOU PLNÉ VODY

Při těžení tělesa náspu došlo podle ní dále k odhalení původních odvodňovacích prvků, kamenných drenáží, plných vody, které je nutné odčerpávat. „Přestože se na stavbě pracuje ve dvousměnném provozu, práce je nutné vždy kvůli deštivému počasí pozastavit a srážkovou vodu odčerpat,“ doplnila mluvčí.

„Akce je denně monitorována geotechnickými odborníky, kteří se shodují v názoru, že v této části stavby došlo k neobvyklé kumulaci geologických poruch a nedostatků vzniklých při stavbě a zdvoukolejňování dráhy,“ konstatovala mluvčí Friebová.

Zakázku provádí sdružení firem, které už získalo předchozí práce na sanace jiného úseku. Jde o společnosti Chládek & Tintěra, STRIX Chomutov a H-PRO GEO. Za tuto část opravy Správa železnic zaplatí 135 milionů korun. Správa železnic původně vypsala soutěž na sanaci větší části za půl miliardy korun, zakázku ale zrušila a zadala práce napřímo sdružení. První etapa byla vysoutěžena už dříve, Správu železnic přijde na 467 milionů korun.

Úsek mezi Dalovicemi a Hájkem postihl v roce 2018 velký sesuv. V místě dochází od května k odtěžení současného náspu a vybudování nového kolejiště a trakčního vedení. Po opravě bude trať v normovém stavu a bude zavedena plná traťová rychlost.