Stanice předává měřená data prostřednictvím mobilní sítě do celostátního systému pro řízení zimní údržby Ředitelství silnic a dálnic, do něhož mají přístup i lokální střediska zimní údržby, která na stav mohou hned reagovat. Součástí zařízení je výstražný blikač, který varuje řidiče před nebezpečím, a to do jedné minuty od vzniku jevu souvisejícího se změnou počasí. Situaci na komunikacích mohou řidiči i online na stránkách ŘSD. Do budoucna plánujeme vytipovat další oblasti pro stavbu meteostanic, teď i čekáme, jak se osvědčí.