Zodpovědní majitelé registrovaných 3 200 psů v Karlových Varech, kteří je nechali očipovat, mají začátek letošního roku bez problémů. Ti, kteří ale tuto novou povinnost nesplnili, by se mohli divit. Pokud by se jim pes zaběhl, pak je čeká pokuta, a to až do výše dvaceti tisíc korun. Právnickým osobám dokonce až 300 tisíc korun. Nové nařízení od 1. ledna 2020 zavádí novela veterinárního zákona. Od tohoto data musí být mikročipem označen každý pes, štěňata od třech měsíců.

Označení psů provádějí soukromí veterinární lékaři registrovaní u Komory veterinárních lékařů. „Za čipování zaplatí majitel psa 120 až 450 korun, to závisí na typu zvířete. Další částku si veterináři určují za aplikaci čipu a ceny jsou smluvní,“ uvádí Státní veterinární správa, která čipování psů zároveň kontroluje. Bez mikročipu navíc nebude moci majitel psa nechat zvíře očkovat proti vzteklině. Vakcinace je totiž platná pouze tehdy, pokud lze psa identifikovat. „My jsme za čipování dvou Russel teriérů, které vlastníme, zaplatili kolem šesti set korun. Bylo to rychlé a ani nevyváděli. Zároveň jsme je nechali očkovat i proti vzteklině. A máme klid, udělali jsme to s předstihem už loni v listopadu,“ uvedl Jakub Zeman.

Ilustrační foto
Odložené oblečení putuje do Dětské vesničky SOS

Podle Státní veterinární správy usnadní zavedení povinné označení všech psů zjištění identity psa, účinnější monitoring chovů, umožní kontrolu při prodeji psů a snadnější prokázání vlastnictví psa. Zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli.

V Karlových Varech se kvůli novému nařízení mění i vyhláška o poplatku ze psů. „Už neobsahuje úlevu pro majitele, který nechá svého psa označit identifikačním čipem. Do konce loňského roku byl takový majitel osvobozený od poplatku na jeden rok,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Ilustrační foto.
Mýtné se platí na dvou úsecích

Výše poplatku se nemění, zůstává v podstatě stejná jako od roku 2013. „Sazba činí za kalendářní rok za prvního psa tisíc korun, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 500 korun. Za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí poplatek 200 korun a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 korun,“ uvedl mluvčí.

Podle Marcela Vlasáka, velitele karlovarských strážníků, je v Karlových Varech čipování psů vyhláškou nařízeno už od roku 2006. „Zaběhnuté psy jsme čtečkou snadno identifikovali, což platí i nyní. Kontrolu čipů, která je nyní nařízena zákonem, ale provádět nebudeme. To je věc veterinární správy. Naší povinností je kontrola volného pobíhání psů, které odvezeme do útulku, a dohled nad poplatkovou povinností,“ uvedl velitel strážníků. Také za tyto přestupky hrozí majitelům psů pokuta.