O tomto způsobu finanční podpory bývalých vězňů rozhodlo vedení kraje letos v srpnu.

Jména dvaadvaceti osob přitom vybral Český svaz bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů. Do slavnostního aktu setkání hejtmanky s vězni bohužel tři pamětníci zemřeli. Symbolické příspěvky budou jejich držiteli využity na nákup léků a zdravotních pomůcek.

„Skláním se před vámi, kteří jste aktivně bojovali za obnovu svobody v naší zemi. V dnešní době, kdy jsme svědky narůstajícího násilí ve společnosti, je nanejvýš potřeba, abychom si připomínali vaše hrdinské činy. Je pro mne proto poctou vás všechny osobně poznat a vyjádřit vám svou podporu. Moc si přeji, aby vám sloužilo pevné zdraví a abyste o svých životních příbězích mohli i nadále vyprávět,“ uvedla hejtmanka Mračková Vildumetzová.

Během setkání se nejenom vzpomínalo na doby minulé, ale hovořilo se i o současných aktivitách Českého svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů.

Jedním z probíraných témat například byla současná podpora bývalých vězňů ze strany státu a možnost čerpání nejrůznějších příspěvků. Zdeňka Valouchová z Českého svazu bojovníků za svobodu pak hejtmanku seznámila s tím, že aktuálně řeší otázku navýšení důchodů.