„Konstatování ministerstva financí a místního rozvoje, že chyby v Regionálním operačním programu jsou na Severozápadě systémového charakteru, a ne jen ´drobná jednotlivá pochybení´, jak se snaží veřejnosti namluvit krajské rady Karlovarského a Ústeckého kraje, je další překážkou pro získání evropských dotací," uvádějí její členové, senátoři Jan Horník, Alena Dernerová a Radan Večerka.
„Politika jako nástroj k obohacování, lhostejnost, nekompetentnost, klientelismus, morální nevyzrálost a mnoho dalších negativních jevů, to je obraz současných rad Karlovarského a Ústeckého kraje," dodávají.

A ptají se: Koho tím poškozují? „Každého z nás, kteří zde žijeme. Díky nim přestanou přicházet nemalé finanční prostředky do regionu Severozápad.

Poškozenými budou slušní investoři, dodavatelé a v neposlední řadě jejich zaměstnanci. Už tak chudý Severozápad zejména díky ČSSD a KSČM právě přichází o svou šanci na lepší budoucnost."
Podle protikorupční platformy je čas aspoň něco z evropských miliard určených pro Severozápad zachránit. Jediným řešením je prý však pouze radikální řez do tohoto zaběhlého dotačního „odkláněcího" soukolí.

Protikorupční platforma Severozápad proto žádá o urychlené provedení především těchto opatření:
Okamžité odstoupení všech současných členů Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad.
„Požadujeme vypracování akčního plánu na záchranu finančních prostředků určených do regionu Severozápad a analýzy rizik spojených se zastavením proplácení evropských dotací na krajské rozpočty," uvádějí Horník, Dernerová a Večerka.
Jako poslední bod chtějí vypracování analýzy rizik právních dopadů již uzavřených smluv o poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům. ⋌(iva)