Krajský přebor psovodů se služebními psy je organizován jako výcviková akce Krajského ředitelství, odboru služby pořádkové policie se stanovením pořadí účastníků podle dosažených výsledků.

Cílem přeboru je prověření celkové úrovně připravenosti psovodů se služebními psy k výkonu základních policejních kynologických činností – provádění služebních úkonů a zákroků, taktické připravenosti psovodů k použití psů jako donucovacího prostředku, při pátrání a vyhledávání osob a věcí.

Modelové situace a chování figurantů odpovídá povaze služebních zákroků nebo úkonů a cviky jednotlivých disciplín jsou situovány do praktických podmínek výkonu služby.

Psovodi ze tří Územních odborů celého kraje z Chebu, Sokolova a Karlových Varů, se svými svěřenci plnili soubory úkolů tří disciplín, které probíhaly v noci i přes den za každého počasí.

Letos se zpřísnila a změnila kritéria bodového hodnocení u všech tří disciplín – poslušnosti, pachové práce i obrany. Taktický postup byl hodnocen u zadržení nebezpečného pachatele, zákroku v autobuse, obraně psovoda, předvedení osoby, prohlídky osoby, také při střežení osoby s následný zákrokem a zamezení vstupu do vymezeného prostoru, vyhledávání ukryté osoby nejen v terénu ale i v objektu.

U obrané práce mohli soutěžící získat maximálně 270 bodů, u poslušnosti 130 bodů a nejnáročnější byly pachové práce, kde byl určen maximální počet 500 bodů.

V celkovém hodnocení, ze všech tří disciplín, se na prvním místě s nejvyšším počtem bodů 788 (z celkových 900) umístil podpraporčík Lukáš Woldert se svou fenkou Schegy z Chebu, druhé místo získal jeho kolega praporčík Luboš Šmolík se psem Warem a třetí místo si zasloužil nadpraporčík Antonín Laslop se psem Aronem ze Sokolova.

Nejlepším stopařem se stala pro letošní rok fenka Schegy podpraporčíka Lukáše Wolderta, z možných 300 bodů získala 269. Nejlepším letošním obranářem je War praporčíka Šmolíka.

Dva nejlepší psovodi Šmolík a Woldert pojedou v červnu na Západočeské derby na Hracholusky, kde se utkají s plzeňskými kolegy psovody. V září pak pojedou na mistrovství republiky, které se koná v Červené nad Vltavou.

Závěrem je nutné dodat, že se všichni soutěžící výborně připravili na přebory, odvedli vynikající výkony a dokázali, že krajské Oddělení služební kynologie Karlovarského kraje je profesionální a na výborné úrovni.
por.PhDr. Zdeňka Papežová