Pomoci by opět měla Národní potravinová sbírka, která se koná v sobotu 10. listopadu ve vybraných prodejnách v celé České republice. Lidé, kteří se do ní zapojí, svým nákupem pomohou potřebným v azylových domech, noclehárnách, nízkoprahových centrech, zařízeních pro seniory anebo také matkám samoživitelkám.

„Na sbírku se intenzivně připravujeme. Vrcholí nábor dobrovolníků, kteří budou pomáhat nejen ve vybraných obchodech, ale také ve skladu potravinové banky,“ informoval Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje. „Je potřeba také zajistit přepravu, kdy nám budou pomáhat partnerské organizace a o finální večerní svoz se postará přepravní společnost Raben,“ dodává.

Cílem celonárodní charitativní akce, Národní potravinové sbírky, je již tradičně dát možnost projevit lidem solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků na základní trvanlivé potraviny či drogistické zboží. Nákupem mohou lidé nejen pomoci, ale současně ukázat, že si uvědomují, že jsou mezi námi lidé v tíživé životní situaci. „Pro nás je to důležité, abychom naplnili sklad a před zimou mohli zásobit naše odběratele z řad neziskových a charitativních organizací.

Potraviny od nás po sbírce poputují do azylových domů, nocleháren, nízkoprahových center, zařízení pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi a podobně,“ upřesnil Hloušek.

Letošní sbírka chce i upozornit na nelehkou situaci matek samoživitelek. Proto se organizátor – Byznys pro společnost – spojil s Klubem svobodných matek, jehož členky se zapojují do sbírky jako dobrovolnice.

„Z našeho průzkumu vyplývá, že průměrný měsíční příjem matek samoživitelek se pohybuje od 10 do 20 tisíc korun, výživné na dítě přitom dostává každá druhá. Většinou se starají o 1 nebo 2 děti a jejich finanční situace umožňuje pravidelně nakupovat ovoce a zeleninu nebo platit dětem zájmové kroužky ve školce či ve škole jen každé čtvrté matce samoživitelce,“ říká Dana Pavlousková, ředitelka Klubu svobodných matek.

Národní potravinová sbírka se koná v sobotu od 8 do 18 hodin v 660 prodejnách v celé republice. Organizuje ji Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, NADĚJÍ, Armádou spásy, Charitou České republiky. V našem kraji ji můžete podpořit v některém z obchodů v Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Aši nebo Ostrově. „Budeme rádi za každý dar. Nejvíce nám však chybí trvanlivé mléko, masové konzervy, paštiky, polévky, kompoty, oleje, těstoviny,“ vyjmenoval ředitel Hloušek to nejpotřebnější.

Záštitu nad letošním, již šestým ročníkem převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.