Tím původním měl být stát, protože rámci prověřování soudním komisařem nebyla nalezena závěť ani žádný dědic. Po zjištění, že ve sklenicích není pořádek, podal právní zástupce ÚZSVM trestní oznámení na neznámého pachatele. A policejní komisař při vyšetřování případu překvapivě nalezl bratra zemřelého, tedy zákonného dědice.

Soupis majetku, jenž původně připadl státu, zahrnoval byt v Karlových Varech a veškeré movité vybavení bytu, osobní automobil, malou finanční hotovost a další drobné movité věci. Například šperky a modlitební knížky. „Hodnota pozůstalosti byla po zohlednění dluhů vyčíslena na bezmála 1,5 miliónu korun,“ uvedl Andrej Bančanský z ÚZSVM.

Nově nalezený dědic se tedy až díky policejnímu vyšetřování dozvěděl o úmrtí svého bratra, o proběhlém dědickém řízení, kdy dědictví připadlo České republice, a také o svém právu vyzvat nepravého dědice k vydání dědictví. Což také prostřednictvím právního zástupce učinil. „Rozhodnutí příslušného soudu, podle kterého stát majetek nabyl, bylo následně zrušeno a dědictví nabyl oprávněný dědic,“ dodal Bančanský.