Prvotním problémem bylo špatné fungování kabelové televize, kterou mají na starosti technické služby. „Každou chvíli to nefungovalo, vypadávalo, kostičkoval se obraz,“ popsala Eva Polívková problémy s televizí. Stěžovala si tedy řediteli technických služeb. Podle svých slov marně. „Pan ředitel mi řekl, že je všechno v pořádku, že jenom já si pořád stěžuju,“ pokračovala. Že k výpadkům kabelové televize docházelo, připouští i bývalý ředitel technických služeb Josef Peroutka. Nesouhlasí ale s tím, že se tím nezabývali. „Fungování kabelové televize jsme s paní Polívkovou řešili. Ona nechtěla uznat práci našeho technika, který jí řekl, že tam má závadu. Paní Polívková si vzala svého technika a ten jí řekl, že na její straně závada není,“ vysvětlil problém ze svého hlediska bývalý ředitel Peroutka. V prázdninovém zpravodaji města byla zveřejněna i omluva technických služeb, ve které se mimo jiné uvádí: „K přerušení služeb došlo mimo jiné z důvodu porušení optického kabelu v objektu Školní 847 třetí osobou a tato událost byla postoupena k šetření Policii České republiky. Technici TV Imperium začali závadu okamžitě odstraňovat.“

Protože nespokojenost Evy Polívkové trvala ale několik let, chtěla nejprve, aby jako dům platili za kabelovou televizi méně, a nakonec se rozhodla pro vlastní připojení. „Měla jsem toho fakt dost, nefungovala ani komunikace, ani servis, tak jsme se od městské kabelovky odpojili,“ uvedla.

Eva Polívková nebyla nespokojená jen s fungováním kabelové televize, ale za bývalého vedení TS se zhoršil podle ní i úklid města. „Na jiné věci si nikdy nestěžovala,“ je udiven Peroutka. Když se dozvěděla o odměnách pro ředitele Peroutku, byla překvapená. „Když někdo dělá dobrou práci, ať dostane odměnu, ale když je něco, co dlouhodobě funguje špatně, tak proč?“ ptá se. Podala tedy na úřad žádost o zveřejnění výše odměny, ale dočkala se zamítavé odpovědi. „Oni pořád chtějí něco tutlat. Na podzim byl úřad vyhodnocen jako vstřícný úřad s transparentním hospodařením, tak to mi nejde dohromady,“ říká. „Prémie schvaluje rada města na návrh jednatelů té společnosti. Jednatelé jsou zástupci města a hlídají chod společnosti, kontrolují pana ředitele. A jednatel vždy zdůvodňuje, proč by měl ředitel odměnu dostat,“ vysvětlil starosta města Alexandr Terek. Paní Polívková se odvolala na krajský úřad a na základě rozhodnutí kraje radnice výši odměn sdělila. Co ale ani po třech odvoláních zveřejnit nechce, jsou příjmy a výdaje kabelové televize. „Považujeme to za hrubý zásah do volné soutěže,“ konstatoval starosta. Město poskytlo pouze ty informace, které jsou volně k dispozici. „Ve dvou částech se domníváme, že se jedná o obchodní tajemství. V této chvíli jsme tedy opět nevyhověli žádosti žadatelky, protože na tomto našem odborném názoru trváme,“ doplnil tajemník Martin Stark.