Zde jsou totiž tři čtvrtiny praktiků v důchodovém věku a mladí lékaři do regionu přichází jen sporadicky. Pomoci sice má projekt společnosti Penta Hospitals CZ, která v našem regionu provozuje dvě specializovaná pracoviště s akreditací pro vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství, ale i přesto je to málo. „V současné době se u nás školí sedm nových praktiků, kteří si v blízké budoucnosti otevřou ordinaci nebo převezmou ordinaci od některého lékaře odcházejícího do penze. Tento počet je ale stále nízký, a ačkoliv máme volné kapacity ve školicím projektu, mladí lékaři se sem příliš nehrnou,“ říká Jana Šperlová, jednatelka společnosti Nemos Ambulance.

Ta dále uvedla, že společnost již několik let provozuje v Karlových Varech Rybářích polikliniku, kde letos zaznamenávají enormní nárůst pacientů s žádostí o registraci. „Denně sem k našim praktikům přijde až 150 pacientů. Mnozí z nich žádají o registraci, protože jim odešel jejich praktik do penze. Celou polikliniku navštíví každý den až šestinásobek výše zmiňovaného čísla,“ pokračuje Šperlová s tím, že se často jedná o velmi komplikované a nemocné pacienty.

Vedle Centra praktického lékařství, kde v současné době ordinují tři praktici, je v budově polikliniky v Rybářích možné navštívit rentgenologické pracoviště, internu, diabetologii, endokrinologii, gynekologii, psychiatrii a rehabilitaci a fyziatrii.

„Všechna tato naše pracoviště jsou na velmi vysoké profesní úrovni. Poskytujeme hloubkové interní vyšetření i vyšetření předoperační, a to většinou bez čekání. Navíc jsou výkony hrazeny zdravotními pojišťovnami a není třeba doporučení od obvodního lékaře,“ sdělila dále Šperlová a dodává, že do budoucna by měla být v Rybářích otevřena i ordinace neurologie a ortopedie.

Celý projekt, do kterého jsou zapojeny i ordinace praktiků v Sokolově, Vintířově, na Vřesové, Nejdku, Ostrově, Nové Roli a v Karlových Varech, je založen na přímé spolupráci obvodních lékařů se specialisty.

„Nedochází tak k prodlevám mezi jednotlivými vyšetřeními a v případě potřeby jsou pacienti odesíláni na další specializovaná pracoviště, případně, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje, do partnerských nemocnic v Ostrově nebo Sokolově,“ doplňuje Jiří Štefan, zdravotní ředitel společnosti Penta Hospitals CZ, a dodává, že odborníci ze zmiňovaných nemocnic často ordinují i ve výše zmíněných ordinacích polikliniky v Rybářích.