Zvýšení hladiny některých řek a vodních toků v Karlovarském kraji kvůli vydatnému dešti nedalo téměř celý víkend hasičům klid. Na Chebsku lidé zaznamenali pouze několik případů rozvodnění, a to v Milhostově a Novém Kostele. Lidé z těchto obcí se však shodují: „Voda u nás nenapáchala téměř žádné škody!"

Přes dvě desítky událostí spojených s povodněmi řešili hasiči v celém Karlovarském kraji. „Hasiči čistili ucpané propusti nebo odčerpávali vodu ze zatopených sklepů," uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Martin Kasal. „V pěti případech pak odstranili popadané stromy ze silnice. Ve Kfelích u Ostrova museli dokonce stavět protipovodňovou hráz z pytlů s pískem," dodal s tím, že v chebském regionu měli také několik výjezdů, všechny ale byly menšího rozsahu.

„Víkendové povodně nenapáchaly v Milhostově žádné velké škody," uvedl starosta Milhostova Pavel Červenicky. „U nás se jedná o jev, který tu máme každoročně na jaře a postihuje přibližně jedno stavení, které je blízko mostu, pod nímž je mělko. Zde se to vždy rozvodní a zatopí sklep již zmíněného domku. Dnes už je všechna voda odčerpaná," dodal.

Velkou vodu zažili také v katastrálním území Mlýnek, jež patří do katastru obce Nový Kostel.

„O víkendu byla zatopena silnice vedoucí k osadě Mlýnek," uvedl starosta Nového Kostela Oto Teuber. „Tato silnice patří pod krajskou správu a údržbu silnic. Nemáme však hlášeny žádné škody. Voda už opadla a vše je v pořádku," dodal.

Jak menší potopu v Mlýnku pocítili Novokostelští?

„Přímo u nás v Novém Kostele nic nebylo. Dotklo se to obyvatel Mlýnku, ale nebylo to nějak strašné," uvedla Libuše Návarová.

„Škody nemáme žádné," potvrdila Ianka Zelinková, která vlastní v Mlýnku ranč. „Každý rok máme pod vodou stáje a naše koně plavou. Teď jsme ale stáje přestavěli a do budoucna už by problémy být neměly. Taková povodeň trvá vždy tak dva až tři dny, než voda opadne, a poté už nebývají žádné další komplikace," dosvědčila.