Karlovarský kraj proto vyhlašuje výtvarnou soutěž o návrh podoby a jména maskota, jenž se stane symbolem této sportovní události. „Pro nás je to skvělá příležitost, jak motivovat mladé sportovce k co nejlepším výsledkům a dokázat, že náš kraj je pro zimní olympiádu to pravé místo. Aby se tady však olympijské hry mohly konat, potřebujeme zajistit vše do posledního detailu. Proto bychom byli velmi rádi, kdyby se prostřednictvím výtvarné soutěže podařilo najít a vybrat originální nápad na to, jak by mohl vypadat maskot her a jaké by měl mít jméno. Vítěz získá tablet,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Výtvarná soutěž trvá do 15. listopadu 2018. Zúčastnit se jí mohou děti a mladí lidé ve věku od 6 do 18 let.

„Nejde ani tak o to, jak bude kresba či malba dokonalá, či jakou techniku soutěžící použije. Je spíše důležité, aby byl maskot něčím typický pro Karlovarský kraj, aby jeho podoba souvisela například s tradicemi kraje,“ poznamenal krajský radní Jaroslav Bradáč.

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR se budou konat v Karlovarském kraji historicky poprvé, a to ve dnech od 19. do 24. ledna 2020.

Soutěžící mohou poslat maximálně jednu výtvarnou práci. Autor je povinen vyplnit přihlášku do soutěže s uvedením jména, příjmení, ročníku narození, kontaktu (adresa + telefon autora, případně zákonného zástupce u nezletilých autorů), názvu školy, kterou navštěvuje, a jméno maskota. Zaslané návrhy posoudí odborná porota, jež vybere vítěze. Ten slavnostně převezme cenu a bude mít možnost sledovat své favority v některé z vybraných disciplín zimní olympiády dětí a mládeže. Přihlášku a veškeré další informace najdou zájemci na webových stránkách Karlovarského kraje.

Své práce mohou soutěžící posílat poštou na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Obálka musí být označena slovy „Soutěž – neotvírat“. Případně lze soutěžní obrázky s přihláškou donést osobně na recepci budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary.