„Vypadá to reálně, snad se nám podaří v létě otevřít. Beru to jako svou osobní výzvu. Od občanů totiž velmi často zaznívají dotazy k situaci v hospůdce v Kamenici," říká starosta Březové Miroslav Bouda.

Opravy objektu začaly již vloni, kdy bylo zastupitelstvem města uvolněno zhruba půl milionu korun na zahájení dílčích oprav. Letos práce pokračují.
„Intenzivní práce nyní probíhají hlavně na odvodnění budovy. Také již bylo rozhodnuto o konečném dispozičním uspořádání uvnitř objektu, kde v současné době vyrůstají příčky budoucího sociálního zázemí," potvrdil Bouda.

Velký kus práce odvedli dělníci i v okolí budovy, kde se mimo jiné nezapomnělo ani na úpravy zeleně. V zimním období by měla být zrealizována hrubá stavba první etapy celé rekonstrukce. Jde o samotnou restauraci s příslušným zázemím. Poté bude přistoupeno k rekonstrukci dalších navazujících prostor. Zde se kromě bytové jednotky uvažuje o možném zřízení ubytovací kapacity.