„Mobilní služba zahrnuje především pomoc při sebeobsluze, hygieně, úklidu, podání jídla či doprovodu," přiblížil Tomáš Kábrt z kontaktního místa Petrklíč v Sokolově. Jak doplnil předseda centra Samuel Vaněk, 3S je podle jeho slov unikátní typ pečovatelské služby, která probíhá v domácím prostředí klienta. „Seniorům, tělesně i duševně znevýhodněným lidem a jejich rodinám se tak pod dohledem ministerského expertního týmu dostává soucitné, kvalifikované a přitom levné služby," uvedl.

„3S je zkratka pojmů symetrála, synergie a systém, které jsou dnes klíčovými předpoklady udržitelnosti kvalitních sociálních služeb v situaci, kdy česká populace stárne," vysvětluje Vaněk. S jedním operativně spolupracujícím a mobilním personálem pro všechny služby, efektivní elektronickou administrativou a kdykoli dostupnou kontrolou prostřednictvím internetu jde podle něho o domácí péči budoucnosti. V té plánuje Petrklíč i organizační propojení s rozvíjejícím se občanským dobrovolnictvím na pomoc potřebným. Kvalita péče je na nové úrovni procesů AEDL převzaté ze současné sociální praxe v Německu.

Jak vlastně pečovatelská služba 3S funguje? Zájemce o službu se obrátí na nejbližší kontaktní místo Petrklíče, které je pro Karlovarský kraj v Sokolově na adrese Kraslická 494/14, a domluví si osobní schůzku. To platí i pro zájemce o pečovatelskou práci. Následují vstupní rozhovor, návrh smlouvy a po jejím podpisu samotné poskytování péče. Průměrná hodinová cena služby, která zahrnuje především pomoc právě při sebeobsluze, hygieně, úklidu, podání jídla či doprovodu, činí sto korun a je stejná i v noci, o víkendech a svátcích kdekoli v regionu. „V zájmu uživatelů jsou úkony účtovány po 5 minutách," doplnil Kábrt.