Od jara až do podzimu onemocněla i část personálu, takže se nemocnice musela popasovat i s nedostatkem zdravotníků. Během pandemie pečovali lékaři sokolovské nemocnice o 40 nejvážnějších případů. Podrobnosti pro Deník shrnul primář ARO Nemocnice Sokolov Martin Stankovič.

Jak Nemocnice Sokolov bojovala s podzimní vlnou a bojuje s pandemií koronaviru v těchto dnech?

Měli jsme otevřené ventilované COVID oddělení a většinu dnů jsme byli maximálně vytíženi. Jak péčí o pozitivní pacienty, tak z důvodu personálního oslabení. Jednalo se o psychicky i fyzicky náročné období s nutností kooperace spolupráce všech intenzivních lůžkových oddělení.

Potýkali jste se během uplynulých měsíců také s onemocněním zaměstnanců?

Ano. Přes maximální ochranu jsme se ani my nevyhnuli pozitivitě části personálu, což jen zvýšilo náročnost zajištění plné komplexní péče o všechny naše pacienty.

Dá se říci, o zhruba kolik pacientů jste během pandemie museli pečovat?

Přes naše oddělení ARO prošlo zhruba kolem 40 nejkritičtějších pacientů s nutností ventilované péče, převážně 60-80letých. Nejvážnější situace nastávaly při náhlém rapidním rychlém zhoršování zdravotního stavu vícero pacientů, kdy se přes veškerou maximální péči nedařilo zlepšovat vyvíjející se kritický stav jejich základních životních funkcí.

Jak jste se při tom všem cítil?

Vnímal jsem narůstající úzkost i starost o naše pacienty. Zvyšovaly se nároky na ošetřovatelský personál, při počtu 13 ventilovaných ARO pacientů to pro něj bylo opravdu velmi psychicky a fyzicky náročné.

Kolik lůžek je ve vaší nemocnici nemocným k dispozici?

Pro covid pacienty máme připravené 21lůžkové standardní oddělení, šest ventilovaných ARO lůžek a několik jipových. S počtem standardních lůžek umíme ještě pracovat a jejich počet operativně zvýšit. Za svou lékařskou praxi jsem se nesetkal s tak závažnou infekční chorobou. Pacienti u nás zůstávali dva až tři týdny s následným překladem do neakutní péče, většinou do partnerské Nemocnice Ostrov. Bohužel řada z nich zemřela.

Péče o covid pozitivní pacienty musela být týmová. Chtěl byste někomu poděkovat?

Velice si vážím prokázané odvahy i solidarity zdravotního i pomocného personálu napříč všemi odděleními, jejich času i odpovědnosti a akceptace náročné situace. Ať to byli sanitáři, uklízečky zdravotní sestry i lékaři, kteří nám v těchto chvílích vypomáhali. Pomáhal nám taky hasičský záchranný sbor, armáda, město Sokolov, HDK, studenti i dobrovolníci. Nerad bych na někoho zapomněl. Velikou oporou byla zkušená a neskutečně vytížená vrchní sestra ARO a NOP Martina Kalendová. Hodnotím ji za ošetřovatelský a organizační úsek jako pilíř ve zvládnutí této doby.