Mají se posílit pravomoci Senátu a jak?
Bohužel, tady jde o změnu ústavy a já nejsem velkým zastáncem neuvážených zásahů do tohoto našeho základního zákona. Muselo by se jednat o větší revizi než jen úpravy pravomocí Senátu. Pokud bych ale měl vyjmenovat jednu zásadní věc, pak by to byla nepřehlasovatelnost Senátu („stojedničkou“) 101 při vrácení zákonů. Následovat by mohlo například i jmenování členů Bankovní rady a možná i části členů televizních a mediálních rad.

Podpoříte zakotvení celostátního referenda, v němž by se mohlo rozhodnout i o vystoupení z EU?
Ne, nepodpořím.

Jaký zákon byste chtěl případně prosadit v nejbližší době?
Senát má zákonodárnou iniciativu jako celek. Proto bych si já sám, jako nováček v Senátu, netroufl hned na celý zákon, ale myslím, že by byla průchozí jednoduchá novela daňového zákona. Ta by se týkala zlepšení pozice lidí v exekuci na trhu práce. Teď je to tak, že stát de facto nyní platnými zákony "trestá" zaměstnavatele, kteří zaměstnávají lidi v exekuci. Zaměstnavatelé musí totiž posílat každý měsíc řadu informací exekutorským úřadům. A pokud to neudělají včas, mohou dostat pokutu až 50 tisíc. Lidé mají mnohdy exekucí několik, stejně jako několik různých exekutorů. Každému se musí přitom psát zvlášť, a to v momentě vyžádání si informací o zaměstnanci, stejně tak pokaždé, je-li znovu dotazován, pokud zaměstnanec skončí PS nebo je dlouhodobě nemocen. Efekt je zřejmý - mnoho firem nechce tyto lidi zaměstnat. Nechtějí administrativní zátěž navíc a nechtějí podstupovat riziko nemalých pokut. V důsledku mají lidé v exekuci na trhu práce velmi ztíženou pozici. Chtěl bych prosadit, aby firmy, zaměstnávající lidi v exekuci, kterým tím přibude administrativa a rizika, byly daňově zvýhodněné a byly tak motivované dát předluženým lidem práci. Problém exekucí jako celek to nevyřeší, ale určitě pomůže.