Město předpokládá příjmy ve výši 630 milionů korun a výdaje téměř 810 milionů korun. Rozdíl má vyrovnat úsporné hospodaření v minulých letech. Podle vedení města je v rezervě zhruba 315 milionů korun.

„Tak vysokou rezervu dosud Sokolov neměl. Podařilo se nám ke všemu snížit i běžné výdaje města o 14 procent. Je to výsledek dlouhodobého zodpovědného hospodaření,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Město zároveň zveřejnilo, kam bude v roce 2019 posílat investice za téměř 300 milionů korun. Jedním z největších projektů, které v Sokolově příští rok zahájí, bude stavba domova pro seniory a se zvláštním režimem. Město ji celou bude platit ze svého, a půjde tak o jednu z největších investic v historii Sokolova.

„Jde o investici rozloženou do tří let. V roce 2019 na stavbu uvolníme 50 milionů korun, ve dvou následujících letech to budou částky 80 a 33 milionů korun. Předpokládáme, že veřejná zakázka ještě náklady sníží,“ konstatovala Oulehlová.

Jako další priority jsou plánovány další parkovací plochy, stavba nového tenisového areálu v areálu Baníku, oprava šaten a a sociálního zázemí hokejistů tamtéž, stěhování městské knihovny ze zámku na Staré náměstí nebo přestavba části areálu chráněných dílen. Zde budou v části nevyužitého městského objektu postaveny nové byty. Chybět nebudou ani opravy komunikací či mateřských a základních škol.